Порядок виїзду за кордон неповнолітніми особами

Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.

Які документи необхідні, якщо дитину супроводжують уповноважені особи?

Якщо діти не досягли шістнадцятирічного віку їх можуть супроводжувати один з батьків, баба, дід, повнолітні брат чи сестра, мачуха, вітчим або інша особа, уповноважена одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності:

  1. Паспорта громадянина України.

  2. Свідоцтва про народження дитини.

  3. За відсутності паспорта громадянина України необхідні документи, що містять відомості про особу, на підставі яких Державна прикордонна служба дозволить перетин державного кордону.

Які документи необхідні, якщо дитину супроводжуєодин з батьків?

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави в яку прямує особа та відповідного терміну перебування у цій державі, якщо інший з батьків відсутній у пункті пропуску;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

якщо другий з батьків є громадянином іншої держави або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи МЗС;

у випадку пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

довідки про народження дитини, виданої відділом ДРАЦС, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час супроводу дитиниза кордон одинокою матір’ю).

довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, загальний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виданої органом державної виконавчої служби або ж приватним виконавцем;

свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України.

3) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у випадку тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця під час пред’явлення рішення суду або органу опіки та піклування або їх копій, засвідчених нотаріусом чи іншим органом, який їх видав, та вказано місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною або який уповноважив нотаріальними документами інших осіб;

4) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у випадку тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця та більше дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на захворювання, передбачені частиною п’ятою статті 157 Сімейного кодексу України, під час пред’явлення таких документів або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав:

довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем, про наявність заборгованості із сплати аліментів (у випадку коли сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три місяці);

документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (у випадку коли сума заборгованості по аліментах становить понад три місяці, але не більше чотирьох місяців).

5. Виїзд з України громадян, які не досягли шістнадцятирічного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із визначенням держави прямування та відповідного часового терміну перебування у цій державі.

Вам також може сподобатися...