Категорія: Я маю право

Безоплатна правова допомога

Концесія як форма державно – приватного партнерства

Концесія – форма здійснення державно-приватного партнерства, що передбачає надання на умовах, визначених концесійним договором, права концесіонеру на: – створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення) об’єкта концесії; – управління...

Мобільний додаток «Дія»

« Дія» (скорочено від Держава і я) – мобільний додаток, як і Єдиний веб-портал електронних послуг являються частиною проекту «Держава в смартфоні». Д одаток “Дія” містить цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного...

ОТРИМАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМИ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ

Постраждалі та внутрішньо переміщені особи, котрі знаходяться у складних життєвих обставинах, зумовлених соціальним становищем, через які особа частково або повністю не має здатності (або не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися...

Рада бізнес-омбудсмена

Рада бізнес-омбудсмена є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України. Раду створено з метою сприяння прозорості діяльності органів державної влади, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, запобігання корупційним діянням та/або іншим порушенням...

Спадковий договір

Відповідно до ст. 1302 Цивільного кодексу України за спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Слід зазначити, що до...

Стягнення коштів на утримання майна з безвідповідального співвласника

Власність зобов’язує. Власники майна зобов’язані утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. Однак, не завжди співвласники майна добросовісно і відповідально ставляться до свого обов’язку утримувати майно, ігноруючи оплату комунальних...

Захист авторських прав в мережі Інтернет

На сьогодні питання захисту авторських прав як об’єкта інтелектуальної власності у мережі Інтернет, враховуючи його розвиток та популярність серед суспільства є надзвичайно актуальним. Перш за все захист авторських прав регулюється законом України «Про авторське...

Особливості реалізації неповнолітніми особами права на працю

Відповідно до ст. 187 Кодексу законів про працю України неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та...

Порядок укладення контракту при прийнятті працівника на роботу

Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Одним з основних засобів реалізації права...

Довірча власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором

Верховною радою України 20 вересня 2019 року прийнято закон «Про внесення змін до деяких актів щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», яким передбачено новий вид забезпечення виконання зобов’язань – довірча власність. Право довірчої власності...