Категорія: Я маю право

Безоплатна правова допомога

Відшкодування моторно – транспортним бюро шкоди, спричиненоївнаслідок ДТП

Конституцією України визначено право володіння, користування і розпорядженнясвоєювласністю.Використання власності не можезавдаватишкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересамсуспільства. Ціконституційніположенняпоширюютьсятакож на правовідносиниіз захисту майнових прав особи, у тому числі шляхом відшкодуванняматеріальної та моральноїшкоди у випадках, визначених...

ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХ

З 1 квітня 2019 року набрав чинності Порядок виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 року № 250, яким встановлено новий вид...

Порядок присвоєння та зміни адреси об’єкта будівництва

Д онедавна законодавством не було врегульовано єдиний порядок присвоєння адреси об’єкту будівництва, тому вирішення цих питань покладалось на органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації та здійснювалось на підставі розроблених та затверджених ними порядків,...

Визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню

На сьогодні в Україні є досить розповсюджена практика застосування нотаріусом виконавчого напису. Його застосування переважно полягає у захисті цивільних прав кредитора (стягувача) щодо стягнення з боржника в позасудовому порядку грошових сум, або витребування майна....

Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні землі

На сьогодні чинним законодавством України закріплюється, що до земель нашої держави належать усі землі, що перебувають в межах її території, які у свою чергу поділяються на категорії відповідно до свого основного цільового призначення. Це...

Як визнати заповіт недійсним?

Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті і його здійснення через представника не допускається. Право на заповіт має фізична особа тільки з повною цивільною дієздатністю, тобто фізична особа може набувати...

Медична таємниця та відповідальність за її розголошення

Досить часто у нас, як пацієнтів під час звернення до медичного закладу за допомогою виникають сумніви або навіть переконання щодо того, чи не стане відома інформація про сімейні обставини, свій стан здоров’я та інше,...

Апостиль

Апостиль – це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах держави – учасниці Гаазької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, та підтверджує справжність підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ,...

Колективний договір: поняття, порядок укладення

Метою укладення колективного договору є врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, а також узгодження інтересів працівників та роботодавців. Відповідно до ст. 11 Кодексу законів про працю України колективний договір укладається на підприємствах, в установах,...

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ВАУЧЕРА НА НАВЧАННЯ

ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ВАУЧЕРА ? Особи, які мають право на отримання одноразового ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації за спеціальностями та професіями для переважних видів економічної діяльності: 1) звільнені...