Графік прийому громадян

ГРАФІК

прийому громадян посадовими особами Лановецької міської ради

 

ПОСАДОВА ОСОБА ПОСАДА ДНІ ТИЖНЯ
КАЗНОВЕЦЬКИЙ
Роман Володимирович
Міський голова Вівторок
з 10.00 до 13.00 год.
ХОМ’ЯК
Вікторія Вікторівна
Секретар міської ради Вівторок
з 10.00 до 13.00 год.
ЗАДЕРЕЙ
Руслан Володимирович
Перший заступник міського голови Четвер
з 10.00 до 13.00 год.
КАЗМІРЧУК
Олег Вікторович
Заступник міського голови Четвер
з 10.00 до 13.00 год.

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Лановецькій міській раді

 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Лановецькій міській раді.
2. Особистий прийом громадян здійснюється з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Лановецької міської ради, їх розгляду в межах повноважень Лановецької міської ради та відповідно до законодавства.
3. Особистий прийом громадян проводиться міським головою, секретарем міської ради, першим заступником, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючим справами виконавчого комітету, а також іншими посадовими особами міської ради у разі потреби, відповідно до графіка особистого прийому громадян (далі – Графік).
У разі відсутності зазначеної у Графіку посадової особи міської ради (у зв’язку з перебуванням у відпустці або відрядженні, тимчасовою непрацездатністю тощо) особистий прийом громадян здійснює посадова особа, яка виконує її обов’язки, або інша посадова особа в порядку черговості згідно із Графіком, про що повідомляється громадянин, який прибув або планує прибути на особистий прийом. У разі незгоди громадянина щодо проведення особистого прийому іншою посадовою особою він має право записатися на особистий прийом на іншу дату згідно із Графіком.
4. Організацію особистого прийому громадян забезпечують відповідальні працівники відділу організаційно-виконавчої роботи міської ради (далі – відповідальний підрозділ).
5. Особистий  прийом громадян проводиться згідно із  Графіком у приміщенні адміністративної будівлі Лановецької міської ради за адресою: 
м. Ланівці, вул. Незалежності, 34.
Час проведення особистого прийому громадян визначений у Графіку та може бути продовжений залежно від складності порушених питань.
Рішення про продовження часу особистого прийому приймає безпосередньо посадова особа під час проведення особистого прийому громадян.
У разі виникнення обставин, що унеможливлюють проведення особистого прийому громадян (оголошення повітряної тривоги, відсутність електроенергії, засідання тощо), працівник відповідального підрозділу пропонує громадянинові іншу годину прийому або записатися на іншу дату відповідно до Графіка.
У випадку запізнення громадянина на особистий прийом громадян у Лановецькій міській раді у визначений час його запис на особистий прийом автоматично анулюється.
6. Запис на особистий прийом громадян у приміщенні Лановецької міської ради за адресою: м. Ланівці, вул. Незалежності, 34, або за телефоном (03549) 2-11-18 забезпечує відповідальний підрозділ за день до початку особистого прийому,  з 09.00 до 16.00 год.
Працівник відповідального підрозділу під час реєстрації заяви про особистий прийом громадян записує прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина (для внутрішньо переміщених осіб – адресу, за якою особі може бути вручена офіційна кореспонденція), адресу електронної пошти, контактний номер телефону, зміст порушеного питання, а також з’ясовує, чи звертався громадянин до Лановецької міської ради із зазначеного питання раніше.
Працівник відповідального підрозділу під час розмови із громадянином, з’ясувавши зміст порушеного питання, надає громадянину рекомендації щодо запису на особистий прийом згідно із Графіком з урахуванням посадових обов’язків особи, яка здійснюватиме прийом.
Забороняється з’ясовувати відомості про особу громадянина, які не стосуються його звернення.
7. Список громадян, які виявили бажання записатися на особистий прийом громадян у Лановецькій міській раді, формується відповідальним підрозділом відповідно до затвердженого Графіка.
8. Під час особистого прийому громадян посадова особа Лановецької міської ради не надає консультацій із правових питань.
9. У записі на особистий прийом громадян може бути відмовлено з таких підстав:
вирішення питання, з яким звертається громадянин, не належить до компетенції Лановецької міської ради;
громадянин звертається щодо оскарження рішення з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;
громадянин закликає до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади;
звернення містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій;
у письмовому зверненні про запис на особистий прийом не зазначено місце проживання та/або адреса електронної пошти, звернення не підписано автором (авторами), а також з нього неможливо встановити авторство.
Забороняється відмова в записі на особистий прийом громадян з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
На особистому прийомі громадян, у разі повторного звернення громадянина, не підлягають вирішенню питання, які були розглянуті у Лановецькій міській раді по суті у встановленому законодавством порядку.
Про відмову в записі на особистий прийом громадян та причини такої відмови громадянинові надаються відповідні усні роз’яснення.
10. Особистий прийом громадян у Лановецькій міській раді не проводиться та припиняється, якщо громадянин:
перебуває у стані з явними ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
вдається до образ, погроз та вчиняє будь-які інші дії, які створюють небезпеку для оточуючих чи посягають на права і свободи людини, її здоров’я;
неетично висловлюється чи має на одязі зображення або текст нецензурного чи образливого змісту;
вчиняє будь-які інші дії, які посягають на громадський порядок та роботу органу в цілому.
11. Посадові особи Лановецької міської ради, які проводять особистий прийом громадян, вправі вимагати від відвідувачів коректної поведінки, а також звертатися за допомогою до органів Національної поліції у разі прояву агресивної або неврівноваженої поведінки відвідувача. 
12. Для іноземних громадян та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України, особистий прийом громадян  здійснюється на загальних підставах, а в разі потреби – за участю перекладача, присутність якого забезпечується за рахунок іноземних громадян (осіб без громадянства).
13. Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості. Черговість особистого прийому громадян визначається відповідно до списку.
Черговість особистого прийому громадян у приміщенні адміністративної будівлі Лановецької міської ради може визначатися відповідальним підрозділом у разі неприбуття будь-кого зі сформованого списку або виникнення ситуації, яка може вплинути на якість проведення особистого прийому громадян.
14. Особистий прийом громадян, які мають встановлені законодавством пільги, здійснюється першочергово.
15. Сформований список громадян, записаних на особистий прийом, подається посадовій особі, яка його здійснюватиме. Якщо заявник звертався до Лановецької міської ради з цього питання раніше, відповідальний підрозділ забезпечує підбір відповідних матеріалів, а також іншої довідкової інформації.
16. Перед початком особистого прийому громадян у приміщенні адміністративної будівлі Лановецької міської ради громадяни пред’являють працівникові відповідального підрозділу документи, що посвідчують особу, підтверджують повноваження на представництво інтересів іншої особи чи ступінь родинних стосунків  із такими громадянами.
17. Під час особистого прийому громадян можуть бути присутні також їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством України порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках із такими громадянами, перекладач. Копії поданих ними документів, що підтверджують повноваження, виготовляються відповідальним підрозділом та долучаються до матеріалів особистого прийому громадян.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян забороняється.
18. Посадова особа Лановецької міської ради під час особистого прийому громадян розглядає порушені питання, надає відповідно до законодавства обґрунтовані роз’яснення. Для надання кваліфікованого роз’яснення щодо порушених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів або одержувати від них потрібну інформацію.
19. Якщо під час усного звернення громадянина вирішити порушені питання безпосередньо на особистому прийомі громадян неможливо, громадянинові пропонується оформити письмове звернення. Такі звернення реєструються та в подальшому розглядаються відповідно до законодавства.
20. Після закінчення особистого прийому громадян відповідальний підрозділ прийняті на особистому прийомі громадян звернення (скарги, заяви, пропозиції, запити) реєструє в журналі особистого прийому громадян.
21. Облік особистих прийомів громадян здійснює відповідальний підрозділ.