Аналітика, 2018

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
про підсумки розгляду звернень громадян,
що надійшли до
Лановецької міської ради за 2018 рік

Виконавчим комітетом Лановецької міської ради проводиться відповідна робота по розгляду заяв, скарг і пропозицій громадян, керуючись Законом України „Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

Визначено дні прийому, ведеться відповідна документація по зверненнях, вживаються заходи щодо покращення і всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами, та їх вирішення. Проаналізовано стан розгляду звернень громадян та організації особистого прийому відвідувачів, причини, що породжують листи і скарги.

До Лановецької міської ради упродовж 2018 року надійшло всього 1281 звернення громадян, в тому числі: письмових – 1153 – 90% до усіх звернень.

Найбільше звернень надійшло з питань:

 • аграрної політики і земельних відносин, всього отримано 540 звернень, що складає 42% до усіх звернень, та на 245 звернень більше ніж у 2017 році;
 • соціального захисту, всього отримано 432 звернення, що складає 33,7% до всіх звернень, та на 185 звернень більше, ніж у відповідному періоді минулого року;
 • комунального господарства, – 61, що становить 4,8% від усіх звернень, та на 27 звернень менше ніж у 2017 році;
 • транспорту і зв’язку – 15;
 • житлової політики – 74;
 • охорони здоров’я -12.

Колективних звернень надійшло 30, у минулому році таких звернень було 27.

Упродовж 2018 року було видано 12164 довідки.

Лановецькою міською радою проводиться реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, з цих питань надійшло 1602 звернення та всі вирішені позитивно.

Найбільшу частку питань порушених у зверненнях громадян що надійшли до міської ради складають питання аграрної політики та земельних відносин (надання земельних ділянок, набуття права власності на землю шляхом приватизації) , соціального захисту ( надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, на лікування та важким матеріальним становищем, призначення соціального працівника), комунального господарства (ремонту доріг, будинків, проведення вуличного освітлення, вивозу твердих побутових відходів, спилювання дерев), житлові ( квартирний облік).

Всі звернення були розглянуті відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції, надано необхідну допомогу. На запитання, порушені у зверненнях, заявникам надавалися вичерпні, аргументовані та ґрунтовні роз’яснення. Заявники мають можливість взяти участь у процесі розгляду їх звернень, ознайомитись з матеріалами .

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»:

 • Інформацію про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до Лановецької міської ради на протязі 2018 року взяти до відома.
 • Продовжувати роботу щодо забезпечення повної та безперешкодної реалізації громадянами їх права звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, посадових осіб відповідно до їх обов’язків із пропозиціями, заявами і скаргами або клопотаннями щодо реалізації своїх особистих інтересів.
 • Тримати на особливому контролі виконання Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.
 • Забезпечити кваліфікований та своєчасний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників.
 • Посадовим особам міської ради необхідно звертати увагу на строки розгляду звернень, надавати необхідну інформацію заявникам у встановлені терміни, керуючись вимогами Закону України від 13.01.2011 р. № 2939 –VI «Про доступ до публічної інформації».
 • Щоквартально робити аналіз звернень громадян, аналізувати і узагальнювати порушені у заявах і скаргах пропозиції та зауваження громадян.