Звіт за 2021 рік

ЗВІТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЛАНОВЕЦЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ РОБОТИ У 2021 РОЦІ

Комунальна установа «Лановецький територіальний центр надання соціальних послуг» Кременецького району Тернопільської області (далі – Центр) – є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги сім’ям/особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Рішенням Лановецької міської ради від 24 грудня 2020 року № 101 «Про прийняття Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лановецького району та його майна до комунальної власності Лановецької міської ради», Територіальний центр прийнято до комунальної власності Лановецької міської ради. Водночас у лютому 2021 року Лановецькою міською радою прийнято рішення про припинення юридичної особи – Лановецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді шляхом ліквідації. Натомість прийнято рішення Лановецької міської ради від 26 березня 2021 року № 382 «Про припинення (реорганізацію) юридичної особи – Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лановецького району шляхом перетворення в комунальну установу «Лановецький територіальний центр надання соціальних послуг» Кременецького району Тернопільської області«.

09 липня 2021 року було завершено всі реєстраційні дії щодо Комунальної установи « Лановецький територіальний центр надання соціальних послуг» Кременецького району Тернопільської області.

На виконання статті 15 Закону України « Про соціальні послуги» Комунальна установа «Лановецький територіальний центр надання соціальних послуг» Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області включена до Реєстру надавачів соціальних послуг, адміністратором якого є Міністерство соціальної політики України.

Центр діє відповідно до Положення, керується Конституцією України, Законом України «Про соціальні послуги», Державними стандартами надання соціальних послуг, рішеннями Лановецької міської ради, іншими нормативно-правовими актами, які визначають діяльність установ соціального захисту та виконує такі основні функції як: виявлення сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; визначення індивідуальних потреб сімей/осіб у соціальних послугах; організація та надання соціальних послуг; здійснення інших заходів інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями/особами тощо.

Центр надає такі основні соціальні послуги: догляд вдома; догляд стаціонарний; соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Крім того, у випадку потреби жителів Лановецької територіальної громади та за наявності відповідних фахівців, надавач може надавати такі соціальні послуги: інформування, консультування, консультативний кризовий телефон, посередництво, представництво інтересів, соціальна профілактика, екстрене(кризове) втручання, натуральна допомога.

Рішеннями Лановецької міської ради в структурі Центру утворені наступні структурні підрозділи:

– відділення соціальної допомоги вдома;

– відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

– спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі ;

– денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з облаштуванням «кризової кімнати».

Штатний розпис Центру станом на 01.01.2021 року становив 93,25 штатних одиниці, з 21.01.2021 року – 89,25 штатних одиниці, а з 09.07.2021 року – 80 штатних одиниць. Фактично працювало 65 працівників, 3 перебували у відпустках по догляду за дітьми 3-річного віку. Впродовж року звільнено 6 соціальних робітників в зв’язку із припиненням надання соціальних послуг громадянам.

Фінансування установи у 2021 році

Рішенням Лановецької міської ради від 24 грудня 2020 року № 104 «Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік ( код бюджету 19538000000) » на фінансування Центру виділено 5 млн. грн. Зазначена сума склала 70 % від суми фактичного використання коштів за 2020 рік (7 210 000грн.). Впродовж 2021 року додатково на заробітну плату з нарахуваннями було виділено 2 082 016 грн. Заборгованості по виплаті заробітної плати за 2021 рік немає.

Кошторисом установи на 2021 рік було передбачено 150 000 грн. на оплату використання електроенергії та 200 000 грн. на оплату природного газу. Додатково, впродовж року, було виділено 49 460,00 грн. на електроенергію та 119 925,00 грн. на природний газ, що дозволило уникнути заборгованості по енергоносіях на кінець року.

У 2021 році проведено перевірку органами Пенсійного фонду України дотримання норм пенсійного законодавства при перерахуванні пенсій – порушень не виявлено.

В цілому у 2021 році видатки на утримання Центру склали 7 280,9 тис. грн, що становить 99,5 % від запланованого, в т.ч. на стаціонарне відділення – 2 526,6 тис.грн. Середня заробітна плата соціального робітника склала 5 960,00 грн.

До спеціального фонду впродовж 2021 року надійшло 652,5 тис.грн. (перераховується 75% пенсії громадян, яким надаються соціальні послуги в стаціонарному відділенні). Використано 635 888,00 грн. спеціального фонду для придбання продуктів харчування (449 036,43 грн.), медикаментів ( 55 422,84 грн.), предметів, матеріалів, обладнання ( 116 010, 25 грн. ), предметів довгострокового користування ( електроплита – 9 599, 00 грн.).

Центр розташований на земельній ділянці площею 4,3 га., в тому числі 1,38 га городу, яка перебуває в комунальній власності. На території розташовані : головний ( житловий ) корпус, адмінбудинок, їдальня, пральня, котельня, гаражі, водонапірна башта, трупарня. Загальна вартість основних засобів та товарно-матеріальних цінностей становить близько 1,5 млн.гривень.

Впродовж року Центр отримував благодійну допомогу продуктами харчування, солодощами, одягом від окремих громадян, громадських організацій, релігійних громад. Всього за 2021 рік отримано благодійної допомоги на 19,7 тис.грн.

Щодо роботи структурних підрозділів Центру:

Відділення соціальної допомоги вдома

У відділенні соціальної допомоги вдома надається основна соціальна послуга – догляд вдома, відповідно до державних стандартів, а також інші соціальні послуги залежно від індивідуальних потреб. Соціальні послуги у відділенні отримують особи похилого віку, особи з інвалідністю, особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

Чисельність виявленого населення, яке потребувало надання соціальних послуг через відділення територіального центру на початок звітного року становила 303 особи. В зв’язку з переходом установи в підпорядкування до Лановецької територіальної громади та відокремленням населених пунктів до інших територіальних громад, кількість виявлених осіб, які потребують надання соціальних послуг, на кінець звітного періоду становила 212 чоловік, з них 177 осіб отримують соціальні послуги, 35 осіб – їх потребують.

За 2021 рік соціальну послугу з догляду вдома отримали 175 осіб, з них у сільській місцевості – 138, у місті – 39, громадян з інвалідністю – 35, старше 80 років – 92. За гендерним розподілом: жінки – 128; чоловіки – 49. Було припинено надання соціальних у зв’язку зі смертю чи зміною постійного місця проживання – 23; прийнято на обслуговування – 12.

Надання соціальних послуг на протязі звітного періоду здійснювали 30 соціальних робітників. В середньому навантаження на одного соціального робітника склало – 5,9 осіб, при нормативі 6 осіб у сільській місцевості, та 8 – 10 у міській, при наявності комунальних зручностей. Оскільки на обслуговуванні знаходитися 22 громадян з У групою рухової активності, яким значно збільшений обсяг часу на надання соціальних послуг ( 5 раз на тиждень до 4-х годин), відповідно до державних стандартів, кількість підопічних на одного соціального робітника зменшується.

На всіх громадян, що отримують соціальну послугу, у відділенні ведуться особові справи, визначаються індивідуальні потреби особи, складаються індивідуальні плани, укладаються договори про надання соціальних послуг, проводяться моніторинги результатів надання соціальних послуг.

Фахівцями відділення постійно проводився контроль дотримання графіків роботи та аналіз якості надання соціальних послуг за місцем проживання отримувачів послуг. Скарг на роботу соціальних робітників у 2021 році не надходило.

При наданні соціальних послуг догляду вдома соціальними робітниками за 2021 рік було здійснено 22 223 відвідувань підопічних та проведено 69 051 заходів, що складають зміст соціальної послуги, а саме:

– закуплено та доставлено продуктів харчуванні – 6 023;

– закуплено і доставлено медикаментів – 2 205;

– сплачено за комунальні послуги – 1 588;

– допомога в оформленні документів (субсидій, довідок) – 303;

– принесення води – 7 055; – прибирання житла – 9 684;

– приготування їжі – 7 183; – прання білизни – 5 261;

– посадка та обробіток городу – 517; – дотримання особистої гігієни – 13 279;

– виклик лікаря – 427; – Інформаційні послуги – 1 599;

– дрібний ремонт одягу – 3 878;

– надано інші допоміжні заходи (догляд за хворим, порізка дров, миття вікон, допомога в ремонті житла, доставка палива, розпалювання печей тощо) – 10 049.

У 2021 році 15 громадян отримували соціальну послугу догляду вдома на платній основі. Послуги надавалися відповідно до індивідуальних потреб громадян.

На 2021 рік було затверджено вартість надання соціальної послуги відділенням догляду вдома протягом однієї людино-години в сумі 53,22 грн. ( 1 хв. – 0,89 грн.), проведено розрахунки диференційованої плати за надання соціальних послуг.

У звітному періоді за надання платних соціальних послуг догляду вдома надійшло – 11 500 грн., які зараховані на спеціальний рахунок та направлені на забезпечення видатків, що не передбачені по загальному фонду : на покриття потреб структурних підрозділів для виконання функціонального призначення, а також на зміцнення матеріально-технічної бази Центру.

На базі Центру функціонує банк одягу, взуття, та інших побутових речей, які у подальшому, за потреби, безкоштовно передаються багатодітним, малозабезпеченим родинам, особам похилого віку та особам з інвалідністю, а також особам, що опинилися в складних життєвих обставинах.

З липня 2021 року відділення соціальної допомоги вдома надає соціальну послугу – соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах ( працює один фахівець із соціальної роботи з серпня 2021 року ).

Відповідно до Державних стандартів у відділенні надаються соціальні послуги: соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, інформування, консультування, соціальна профілактика, представництво соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

За звітний період фахівцем складено 14 актів оцінок потреб сім»ї: 2 сімей, в яких вчинено домашнє насильство, 3 сімей учасників АТО/ООС, 4 сімей, де є особи з інвалідністю, 3 прийомних сімей, 1 сім»ї, якій призначена державна допомога при народжені дитини, 1 сім»ї, де батьки розлучені. У 6 сім»ях виявлено складні життєві обставини. Усім сім»ям надано послуги консультування, соціальної профілактики, інформування, у тому числі з питань профілактики вчинення домашнього насильства, отримання правової допомоги, налагодження зв»язків з членами родини, громадою тощо.

У 2021 році здійснювався соціальний супровід трьох прийомних сімей, які розпочали своє функціонування раніше. Фахівцем із соціальної роботи під час відвідування сімей, здійснення оцінки потреб дитини та її сім»ї, з отримувачами соціальних послуг проводяться бесіди щодо попередження домашнього насильства в сім`ї, про недопустимість вчинення домашнього насильства, здійснюються консультування з питань отримання допомоги постраждалим від домашнього насильства, в тому числі правової.

Відповідно до законів України ,,Про запобігання та протидію домашньому насильству”, ,,Про протидію торгівлі людьми”, ,,Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків ”, постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 ,,Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі”, для забезпечення взаємодії органів та служб, на які покладена система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству та здійснення заходів, направлених на виявлення, облік і соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують допомоги, комунальною установою «Лановецький територіальний центр надання соціальних послуг» Кременецького району Тернопільської області розроблено положення про міську координаційну раду з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, яке затверджене рішенням виконавчого комітету Лановецької міської ради від 08.12.2021 р. № 317, підготовлено план роботи координаційної ради на 2022 рік.

З метою підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії місцевих органів влади, громадських організацій та інших юридичних осіб щодо запобігання та протидії домашньому насильству розроблено міську програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, яку затверджено рішенням сесії Лановецької міської ради від 27.10.2021 р. № 1506. У 2021 році кошти на фінансування міської програми не виділялися.

У вересні 2021 року, з ініціативи громадської організації «Тернопільський міський жіночий клуб «Відродження нації», установою організовано проведення круглого столу «Організація ефективної системи протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в об’єднаних територіальних громадах». Результатом проведення заходу стало підписання договору про співпрацю між Лановецькою міською радою та громадською організацією «ТМЖК «Відродження нації».

З метою підвищення кваліфікації впродовж липня – грудня 2021 року директор, в.о завідувача відділення соціальної допомоги вдома, фахівець із соціальної роботи та інші працівники установи взяли участь у семінарах та вебінарах Тернопільського обласного центру соціальних служб на теми: “Особливості спілкування та надання соціальних послуг особам, які страждають на психічні розлади», «Ведення випадку сімей та осіб у складних життєвих обставинах», «Прив’язаність та її значення у житті дитини», «Сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу», «Соціальна послуга догляд вдома», «Батьки і діти: чому з дітьми складно», «Підлітковий вік. Проблеми агресивності підлітків», «Основні етичні принципи та особливості в спілкуванні з особами з інвалідністю при наданні соціальних послуг». Також брали участь в он-лайн семінарі для працівників, які відповідають за напрям роботи щодо соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлені волі на певний строк, а також надавачів соціальних послуг, які здійснюють соціальну роботу та надають соціальні послуги звільненим особам, організованим благодійною організацією «FREE ZONE», в он-лайн конференції «Регіони в центрі гендерної політики», організованій Міністерством розвитку громад. Крім того, стали учасниками навчання для установ і фахівців громад, які отримали державну субвенцію на  створення  спеціалізованих послуг для осіб, які постраждали від домашнього насильства, організоване Міністерством соціальної політики спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення, тематичних он-лайн консультаціях з питань практичного застосування постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 року  № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною»,  навчанні «Виявлення, ідентифікація, перенаправлення та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми», тощо.

Спеціалізована служба первинного соціально – психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

26 травня 2021 року прийнято рішення Лановецької міської ради № 768  «Про створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» та рішення від 26 травня 2021 року № 767 «Про створення  спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі».

До 10 червня 2021 року було підготовлено пропозиції по облаштуванню даних спеціалізованих служб на базі Центру та подано до Міністерства соціальної політики України.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 696-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2021 році» для бюджету Лановецької міської територіальної громади виділено 1 321 514,00 грн., в тому числі на видатки споживання – 945 514,00 грн., видатки розвитку – 376 000,00 грн. У 2021 році по факту виконаних робіт з поточного ремонту оплачено коштів державної субвенції – 522 864,43 грн., придбано предметів і матеріалів в тому числі довгострокового користування ( комп’ютерна та офісна техніка, меблі) на суму 585270,10 грн. Касові видатки станом на 31.12.2021 року склали 1 108 134,53 грн. У 2022 році заплановано продовження виконання робіт по поточному ремонту на 153 049,57 грн. та 60 329,90 грн. на закупівлю предметів і матеріалів.

В штатному розписі установи передбачено 6,5 штатних одиниць для забезпечення роботи даних служб у 2022 році.

Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання надає соціальні послуги, які визначені Державним стандартом стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності. З кожним громадянином підписано договір, складено індивідуальний план надання соціальних послуг стаціонарного догляду на підставі проведеного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, сформовано особові справи

У 2021 році відділення було розраховане на 50 проживаючих. У звітному періоді проживало 35 чоловік, з яких – важкохворих 15 чол. та 9 інвалідів загального захворювання. Протягом 2021 року поступило 2 чол., померло – 9 чоловік. Одного підопічного було переведено до Збаразької територіальної громади, а жителька с.Чайчинці отримувала соціальні послуги в стаціонарному відділенні за рахунок міжбюджетного трансферту з Борсуківської територіальної громади ( 39 816,00 грн.). Вартість платної соціальної послуги в стаціонарному відділенні на місяць у 2021 році становила 8 848 грн.

У відділенні стаціонарного догляду підопічні отримують цілодобове медичне обслуговування, забезпечуються всіма необхідними медикаментами за кошти спеціального фонду. Окрім того усі проживаючі мають укладені декларації з сімейним лікарем, який, за потреби, проводить обстеження та консультування, робить медичні призначення, які виконують медичні сестри відділення. В серпні 2021 року розпочато проведення вакцинації підопічних, яку завершено у першому кварталі 2022 року.

Впродовж 2021 року проведено благоустрій території, поточний ремонт житлових та підсобних приміщень, їдальні.

Працівниками відділення оброблявся город: картопля, квасоля, овочеві культури. Зібрано урожай та використано на харчування підопічних : редиска – 4.0 кг., щавель – 39,9 кг; – картопля – 4903 кг;- цибуля ріпчаста – 101 кг; – морква – 264 кг; – буряк столовий – 105 кг; – цибуля зелена – 22 кг; – кріп зелений – 12 кг; – петрушка зелена – 9,4 кг; – квасоля – 10,4 кг; – огірки – 181,9 кг; – кабачки – 293, 4 кг; яблук для виготовлення соку – 450 кг; яблук – 41,2 кг.

До дня вшанування людей похилого віку 01.10.2021р. мешканців відділення відвідали представники громадської організації «Сила жінок в єдності», Лановецької районної організації Товариства Червоного Хреста України, Лановецького відділення Пенсійного фонду України, художній колектив «А ми дівчата з України» Загірцівського будинку культури, «А.Т.К. Ееватор», кі вручили подарунки та солодощі. До Міжнародного дня людей з інвалідністю 03.12.2021р. працівниками комунальної установи організовано святковий обід.

Напередодні дня Святого Миколая для жителів відділення була встановлена новорічна ялинка та Різдвяна Шопка. У день Свята громада Греко-Католицької Церкви Покрови Пресвятої Богородиці м. Ланівці пригостила підопічних відділення солодощами та фруктами.

Щодо проведення внутрішнього моніторингу діяльності Центру

З січня по червень 2021 року, відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. № 904, наказу директора, організовано і проведено внутрішній моніторинг та оцінку якості соціальної послуги «догляд вдома» та «стаціонарний догляд». За результатами проведеного анкетування було встановлено, що 90% опитуваних повністю задоволені організацією роботи та одержаною соціальною послугою, соціальне обслуговування здійснюється відповідно до державних стандартів догляду вдома та стаціонарного догляду. Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальної послуги з догляду вдома та стаціонарного догляду узагальнений статус відповідає встановленому рівню – «добре».

У 2021 році, а саме 01 липня Центр відзначив своє 30-річчя з дня створення

Рішенням виконавчого комітету Лановецької районної ради народних депутатів, саме 1 липня 1991 року створено Територіальний центр по обслуговуванню одиноких престарілих громадян, як окремий заклад, на базі міжрайонного наркологічного диспансеру, який передано з балансу Лановецької центральної районної лікарні та відкрито два відділення : соціальної допомоги вдома та стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання. Попередньо, ще у 1989 році на базі Лановецького управління соціального захисту населення вже було створено відділення соціальної допомоги вдома, як перший етап становлення системи соціальної допомоги в районі.

Впродовж років відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру було домівкою для більш як 420 одиноких пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями. З початку створення і до недавнього часу у відділенні соціальної допомоги вдома працювало більше 88 працівників, які обслуговували понад 1000 одиноких непрацездатних громадян району. За 30 років роботи закладу було надано понад три мільйони соціальних послуг.

В установі налагоджена співпраця із іншими суб»єктами соціальної роботи, організаціями і установами, зокрема службою у справах дітей міської ради, відділом обслуговування громадян № 7 (сервісного центру) головного управління пенсійного фонду України в Тернопільській області, відділом соціального забезпечення № 2 Управлвння соціального захисту населення Кременецької РДА, Тернопільським обласним центром соціальних служб, Лановецькою державною податковою інспекцією, Кременецьким районним сектором № 2 філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області, Лановецькою філією Тернопільського обласного центру зайнятості, відділом «Лановецького бюро правової допомоги» Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, відділенням поліції № 2 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції головного управління поліції в Тернопільській області, Лановецькою організацією Товариства Червоного Хреста України,«Тернопільським міським жіночим клубом «Відродження нації», релігійними організаціями, навчальними закладами, закладами охорони здоров»я, старостами населених пунктів Лановецької територіальної громади.

Працівникам комунальної установи «Лановецький територіальний центр надання соціальних послуг» Кременецького району Тернопільської області випало непросте завдання – бути провідниками соціальної політики  в період  важких випробувань, коли люди особливо потребують уваги і турботи, своєю  працею давати людям надію на краще життя, зміцнювати їх довіру до громади, щоденно допомагати  долати труднощі і розв’язувати важливі життєві проблеми.

Директор

Руслана КУШНІР