Звіт за 2023 рік

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЛАНОВЕЦЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2023 РІК

Комунальна установа «Лановецький територіальний центр надання соціальних послуг» Кременецького району Тернопільської області (далі – Центр) – є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги сім’ям/особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Центр у свої діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про соціальні послуги», Державними стандартами надання соціальних послуг, іншими нормативно-правовими актами, які визначають діяльність установ соціального захисту, рішеннями Лановецької міської ради та діє відповідно до Положення, затвердженого рішенням Лановецької міської ради від 26 березня 2021 року № 382. Центр виконує такі основні функції як: виявлення сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; визначення індивідуальних потреб сімей/осіб у соціальних послугах; організація та надання соціальних послуг; здійснення інших заходів інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями/особами тощо.

На виконання статті 15 Закону України «Про соціальні послуги», Центр включено до Реєстру надавачів соціальних послуг, адміністратором якого є Міністерство соціальної політики України, як такий, що відповідає критеріям діяльності надавачів соціальних послуг. Відповідно до даних, внесених до Реєстру, Центром можуть надаватися 12 соціальних послуг: інформування; консультування; догляд вдома; догляд стаціонарний; екстрене (кризове) втручання; соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах; соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; представництво інтересів; соціальна профілактика; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку.

Рішеннями Лановецької міської ради в структурі Центру утворені структурні підрозділи:

– відділення соціальної допомоги вдома;

– відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

– спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі ;

– денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з облаштуванням «кризової кімнати».

Центр розташований на земельній ділянці ( землі житлової та громадської забудови) площею 4,3 га, в тому числі 1,38 га городу, яка перебуває в комунальній власності та належить Центру на праві постійного користування. На території розташовані: головний (житловий ) корпус, адмінбудинок, їдальня, пральня, котельня, гаражі, водонапірна башта, трупарня, склади, льохи тощо.

Фінансове та кадрове забезпечення

У 2023 році Центр профінансовано з міського бюджету на загальну суму

8  204 435,00 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 7 089 630,00 грн., що становить 86% від загальних витрат. На оплату енергоносіїв використано 657 605,00 грн. ( 8%), в т.ч. на природний  газ –   380 728,00 грн.(5%), електроенергію – 276 878,00 грн. (3%). На придбання предметів і матеріалів використано   –   57 555,00 грн.( 1 %), оплату послуг –  393 225,00  грн.( 5%), інше – 6 420,00 грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 року становила 123 334,00 грн. та склалася в звязку з непроведенням платежів казначейською службою. У І кварталі 2023 року кредиторську заборгованість було сплачено.

Витрати на оплату праці з нарахуваннями адміністрації Центру склали  954 939,00  грн, або 13 %, відділення соціальної допомоги  вдома  –   3 321 878,00 грн. ( 47 %), відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання – 2 812 813,00 грн.( 40%).

У 2023 році за кошти міського бюджету проведено поточний ремонт частини будівлі житлового корпусу стаціонарного відділення на суму 42 645,00 грн. та поточний ремонт системи водовідведення на суму 44 621,00 грн., медичний огляд працівників – 29 814,00 грн., придбано паливно-мастильні матеріали –  30 494,00 грн. та канцтовари – 21 319,00 грн., проведено поточний ремонт пожежної сигналізації – 29 956,00 грн. та вимірюваня опору розтікання на основних заземлювачах і заземлених магістралях, опору ізоляції проводів, кабелів -5 000,00 грн., підключення дизельного генератора до електромережі -14 776,92 грн., заміна і підключення газового котла – 11 283, 25 грн.

Для забезпечення безперебійної роботи стаціонарного відділення Лановецькою міською радою передано на баланс установи дизельний генератор вартістю 67 376,00 грн.

У звітному періоді затверджено вартість надання платних соціальних послуг відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання – 9 477, 44 грн. на місяць. Тариф на платні соціальні послуги, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома становив 58,82 грн. за одну людино-годину, 0,98 грн. за одну хвилину. За надання платних соціальних послуг на спеціальний рахунок Центру надійшло –  49 897,00 грн. з них наданих: відділенням соціальної допомоги вдома – 3 712,29 грн., відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання – 46 184,55 грн. Кошти частково було використано на оплату праці з нарахуваннями та придбання канцтоварів.

Надходження до спеціального фонду впродовж 2023 року склали  878 039,00 грн. (перераховується 75% пенсії громадян, яким надаються соціальні послуги в стаціонарному відділенні). Використано 501 652,00, грн. спеціального фонду в т.ч. для придбання продуктів харчування – 370 981,03 грн., медикаментів, – 27 620,55 грн., предметів, матеріалів, обладнання –  103 050,42 грн. в тому числі електрична м”ясорубка – 3 499,00 грн., столовий посуд – 7 982,00 грн., жалюзі горизонтальні до вікон – 6 498,00 грн., набір  ритуальний – 5 600,00 грн., миючі та дезинфікуючі засоби – 44 380,00 грн. тощо. Від додаткової господарської діяльності надійшло 31 216,13 грн., які використано на організацію харчування для проживаючих стаціонарного відділення Центру.

      Станом на 01січня 2024 року відсутня заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Штатний розпис Центру станом на 01 січня 2023 року складав 74 штатних одиниць : 9 посад адміністративного персоналу, 32 посади у відділенні соціальної допомоги вдома, 26,5 посад у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, 3,5 посад в денному центрі та 3 посади в спеціалізованій службі.

Фактична чисельність працюючих на 01 січня 2023 року склала 59 осіб, а станом на 01січня 2024 року – 55 осіб. Впродовж року звільнено 10 працівників, прийнято – 6. Окрім цього в штатному розписі передбачено 4 посади фахівців із соціальної роботи. Через низький рівень заробітної плати (11 розряд фахівця, оклад – 5699 грн., а доплата до мінімальної заробітної плати – 1001,00 грн. ) бажаючих працювати не було. З 09 листопада 2023 року прийнято одного фахівця із соціальної роботи. На даний час потребують заповнення вакансії психологів та фахівців із соціальної роботи. Впродовж 2023 року звільнено 2 соціальних робітники у зв’язку із зменшенням кількості осіб, яким надавалися соціальні послуги.

Посадові інструкції працівників затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 80 «Соціальні послуги»). В особових справах містяться документи працівників про освіту державного зразка. Працівниками Центру вживаються заходи щодо захисту персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

В звітному періоді всі працівники Центру пройшли медичний огляд.

У 2023 році керівництво та працівники Центру постійно працювали над підвищенням професійного рівня, приймали участь в очних та онлайн-навчаннях, а саме:

В квітні-травні директор Центру була учасницею акселераційної програми для надавачів соціальних послуг з понад 40 учасників з усіх куточків України. Соціальні працівники обговорювали питання: оцінка потреб сімей на рівні громад; ‎ аналіз даних та їх застосування для формування рішення;‎ моніторинг та ідентифікація надавачів соціальних послуг; основи бюджетного планування; організація надання соціальних послуг; моніторинг, контроль та оцінювання якості надання соціальних послуг. Акселераційна програма для надавачів соціальних послуг проводилася у співпраці з ГО Центр Інтеграції і Агенція сталого розвитку міста.

В квітні 2023 року директор та фахівці Центру взяли участь у навчанні, організованому Тернопільським обласним центром соціальних служб. Виїзний дводенний семінар-тренінг «Організація міжвідомчої взаємодії задля забезпечення найкращих інтересів дитини. Допомога сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах» проходив у м. Шумськ. Учасниками семінару-тренінгу стали керівники та фахівці із соціальної роботи центрів надання соціальних послуг, які надають соціальні послуги сім’ям з дітьми, керівники та спеціалісти служб у справах дітей, представники органів соціального захисту населення Борсуківської, Великодедеркальської, Лановецької, Шумської територіальних громад. Під час спільного навчання мали можливість відпрацювати систему взаємодії центрів надання соціальних послуг та служб у справах дітей задля забезпечення найкращих інтересів дитини; обмінятися досвідом, удосконалити знання щодо нормативних засад діяльності ЦНСП та ССД.

В рамках співпраці з Філією MEDAIR в Україні для працівників Центру організовано семінар “Порядок профілактики та інфекційного контролю COVID -19”. Керівництво закладу, медичні та соціальні працівники із захопленням слухали менеджера з програм охорони здоров”я Александру Маріон, яка ознайомила із рекомендаціями ВООЗ з даного питання. Особливий акцент було зроблено на заходах щодо запобігання поширенню інфекції серед людей похилого віку, особливостях перебігу хвороби і заходах щодо зменшення ризиків зараження, а робота в малих групах допомогла сформувати на практиці своєрідний протокол дій при виявленні перших ознак захворювання. За підсумками семінару керуюча регіональним офісом у м.Тернополі Наталія Гоца вручила учасникам семінару сертифікати.

І хоча в штаті Центру відсутній фахівець – психолог, вподовж року працівники брали участь у суперпервізійних онлайн-зустрічах психологів Тернопільської області, які працюють у соціальній сфері, організованих Тернопільським обласним центром соціальних служб. Розглядали проблематику звернень на конкретних прикладах, говорили про особливості впливу воєнного стану на психічне здоров’я родин, можливості отримання безоплатної психологічної допомоги онлайн, аналізували наказ Міністерства соціальної політики України від 12 червня 2020 року № 414 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо супервізії працівників, які надають соціальні послуги», тощо.

У вересні для працівників установи проведено ресурсний захід з елементами арттерапії в рамках психосоціальної підтримки ( тренер Анжела Яцула). Захід реалізовувався за підтримки БФ “Добробут України” в рамках проєкту “Keep calm and love Ukraine/ Зберігаємо спокій та любимо Україну”, а також Лановецької районної організації Товариства Червоного Хреста України .

Уповноважена особа з питань публічних закупівель пройшла навчання при Торгово промисловій палаті України в м.Тернопіль.

Завідувач господарства пройшов навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці при Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя.

До Дня працівників соціальної сфери представники Центру взяли участь у Х-ій ювілейній прощі до Марійського духовного центру Зарваниця. А на урочистому зібранні колектив отримав подяку від Тернопільської обласної ради за сумлінну працю в системі соціального захисту населення Тернопільської області та високий професіоналізм.

З нагоди професійного свята працівники установи в щирій молитві просили здоров’я, сили і терпіння нашим воїнам, своїм рідним та близьким, усім нужденним і потребуючим.

У зв’язку з відсутністю офіційного сайту установи, інформація про діяльність Центру, види та порядок отримання соціальних послуг, тарифи на надання соціальних послуг розміщена на офіційному сайті Лановецької міської ради, як засновника. Постійно поширюється інформація про напрямки діяльності, соціальні послуги та основні заходи на офіційній сторінці Центру в мережі Facebook.

На інформаційних стендах, розміщених в приміщеннях Центру, міститься актуальна і вичерпна інформація, необхідна для отримання соціальних послуг. Зокрема інформація про соціальні послуги, умови їх надання, перелік документів, необхідних для отримання послуг, графік прийому громадян, звітна та аналітична інформація про надання, моніторинг і проведення оцінки якості соціальних послуг та ін.

Відділення соціальної допомоги вдома

Соціальні послуги у відділенні соціальної допомоги вдома отримують особи похилого віку та особи з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги а також особи та сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах тощо.

Відповідно до Державних стандартів у відділенні надавалися соціальні послуги: догляд вдома, соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, інформування, консультування, соціальна профілактика,  представництво інтересів, соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Адміністративне приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кабінети для проведення індивідуальних та групових консультацій. Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги розміщена на інформаційних стендах.

Соціальні послуги у відділенні надавали: один фахівець із соціальної роботи, один фахівець із соціальної допомоги вдома, один соціальний працівник ІІ категорії, 23 соціальних робітники. Місце надання соціальних послуг : за місцем проживання отримувачів, у приміщенні Центру з урахуванням карантинних вимог та у дистанційному (телефонному) режимі.

Соціальна послуга догляду вдома надається відповідно до Державного стандарту догляду вдома на підставі рішення виконавчого комітету міської ради. Впродовж 2023 року прийнято 10 рішень виконавчого комітету про надання соціальних послуг за кошти місцевого бюджету, 11 особам відмовлено в наданні соціальних послуг.

У 2023 році чисельність виявленого населення, яке потребує надання соціальних послуг  через відділення Центру становила 256 осіб, з них 195 осіб отримують соціальні послуги, 61 особа – їх потребує.

У відділенні соціальної допомоги вдома соціальну послугу з догляду вдома в звітному періоді отримували 158 осіб, з них : у сільській місцевості – 112, у місті – 46;  із  ІІІ групою рухової активності  – 68 осіб, з IV групою – 68 особи та з V групою – 22 громадян; до 65 років – 13 осіб, до 70 років – 31 особа, до 80 років – 37 осіб, від 80 років і старше – 77 осіб. За звітний період  припинено надання соціальних послуг 28 громадянам (у зв’язку зі смертю, за заявою та ін.).

Впродовж року фахівцями Центру за участі залучених спеціалістів складено 175 актів оцінки потреб сім’ї/особи, підготовлено відповідні висновки. В усіх громадян, які отримують соціальну послугу з догляду вдома проведена повторна оцінка потреб, відповідно до якої складено індивідуальний план та укладено/ продовжено договір про надання соціальних послуг.

Фахівцями відділення постійно проводився контроль дотримання графіків роботи соціальних робітників та аналіз якості надання соціальних послуг за місцем проживання отримувачів послуг. Скарг від отримувачів соціальних послуг на роботу соціальних робітників у 2023 році не надходило.

Всі соціальні робітники, які надають соціальну послугу догляду вдома, забезпечувалися засобами індивідуального захисту: захисними масками та рукавичками, отриманими як благодійна допомога.

Також у відділенні соціальної допомоги вдома 12 громадян отримували соціальну послугу з догляду вдома на платній основі. Послуги надавалися відповідно до індивідуальних потреб отримувачів та поза графіком роботи соціальних робітників.

Тарифи на платні послуги, а також розрахунки щодо диференційованої плати за надання соціальних послуг розроблено Центром та погоджено рішенням виконавчого комітету Лановецької міської ради. Вартість соціальної послуги протягом однієї людино-години становила 58,82 грн., однієї хвилини – 0,98 грн.

Відвідування підопічних здійснювалися соціальними робітниками відповідно до затверджених графіків відвідувань від 2 до 5 разів на тиждень. Так у 2023 році було здійснено  17 081 відвідувань підопічних та проведено 82 221  захід, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, а саме:

  • допомога у веденні домашнього господарства –  63 669 ;
  • допомога в самообслуговуванні –  12 985;
  • допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами –  437;
  • навчання навичкам самообслуговування – 207;
  • допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації – 4;
  • надання інформації з питань соціального захисту населення – 451;
  • допомога в отримання безоплатної правової допомоги – 49;
  • допомога в оформленні документів (субсидій, комунальні послуги) –  184;
  • психологічна підтримка – 4 157;
  • інші послуги – 78.

Соціальні робітники в сільських населених пунктах взаємодіяли із старостами, медичними працівниками та дільничними, разом із рятувальниками роз’яснювали і допомагали одиноким громадянам.

Фахівцями відділення надавалися соціальні послуги  – соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах та соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Соціальний супровід прийомних сімей здійснюється на постійній основі, а сімей опікунів/піклувальників протягом року після влаштування дитини під опіку, піклування. З даних питань прийнято 9 рішень виконавчого комітету міської ради.

У 2023 році під соціальним супроводом перебували 3 прийомні сім’ї, 9 сімей опікунів та 3 сім’ї піклувальника. Впродовж року припинено соціальний супровід однієї прийомної сім’ї у зв’язку з їх виїздом на інше місце проживання, 2 сімей піклувальників в зв’язку з їх виїздом за межі України, однієї сім’ї опікуна (за її заявою), взято на соціальний супровід – 9 сімей.

Фахівцями Центру зібрано документи та підготовлено один висновок про доцільність влаштування дітей на виховання та спільне проживання у сім’ю опікуна/ піклувальника.

Протягом 2023 року прийнято 19 повідомлень (заяв) від внутрішньо переміщених осіб для проведення оцінки потреб дитини та формування висновку оцінки потреб з метою надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Усім 13 сім’ям ( 19 дітей) надано послуги соціальної профілактики, консультування, інформування про отримання правової допомоги, налагодження зв’язків з членами родини, громадою тощо. За отриманням соціальних послуг в подальшому сім’ї не зверталися.

13-14 грудня 2023 року у Тернопільському обласному центрі соціальних служб відбулось навчання фахівців із соціальної роботи центрів надання соціальних послуг щодо надання комплексної послуги супроводу сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Під час навчання опрацьовано нормативно-правову базу у процесі створення сімейних форм виховання; позитивні та негативні моменти влаштування дитини в різні сімейні форми; алгоритм створення сімейних форм виховання; функції спеціалістів на кожному етапі, проведення інформаційних кампаній та пошук кандидатів; оцінку потенційних кандидатів та особливості проведення першої розмови; послугу супроводу, її зміст та роботу з документуванням; здійснення візитів у сім’ю тощо.

За зверненням Кременецького районного сектору №2 філії ДУ «Сектор пробації» в Тернопільській області проведено оцінку потреб сім’ї/ особи, яка перебуває на обліку та підготовлено відповідний висновок.

У 2023 році атестації підлягало 2 соціальних працівники відділення. За результатами роботи атестаційної комісії фахівця із соціальної допомоги вдома та соціального працівника ІІ категорії визнано такими, що відповідають займаним посадам.

З метою підвищення своїх професійних якостей впродовж 2023 року фахівці відділення взяли участь у вебінарах, онлайн-семінарах, проведених Тернопільським обласним центром соціальних служб, а саме: «Соціальна підтримка сімей зниклих безвісти», «Особливості моніторингу у воєнний час», «Соціальна адаптація та інші соціальні послуги для осіб похилого віку», «Психологічна підтримка дітей, які втратили батьків», «Поведінкові особливості людей похилого віку», «Допомога дітям, які постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів».

Фахівець із соціальної роботи та фахівець із соціальної допомоги вдома 20-24 листопада 2023 року пройшли підвищення кваліфікації фахівців соціальної сфери за освітньою програмою «Соціально-психологічна підтримка сімей військовослужбовців», організованою при Тернопільському національному педагогічному університеті ім.В.Гнатюка. На курсах слухачі поглибили теоретичні знання та практичні уміння з питань: 1) кейс-менеджмент у роботі з сім’ями військовослужбовців. 2) мотиваційне консультування у роботі з сім’ями військовослужбовців. 3) підхід орієнтований на сильні сторони у роботі з сім’ями військовослужбовців. 4) організація та фасилітація груп взаємодопомоги. 5) діти та війна: пошук ресурсу та зцілення від травматизації.

У звітному періоді із соціальними робітниками та фахівцями відділення проводилися виробничі наради при директору під час яких підводилися підсумки роботи, обговорювалися якість та своєчасність надання соціальних послуг догляду вдома, порядок взяття на обслуговування нових отримувачів соціальних послуг. Також обговорювалися питання виконавчої дисципліни, правила етики та поведінки з отримувачами соціальних послуг, дотримання правил з охорони праці та техніки безпеки та низку інших питань. Також протягом року проводилися групові супервізії з працівниками відділення, що є найкращим способом максимально долати професійні труднощі та розвиватися у своїй професійній діяльності. Завдяки такій формі роботи працівники збагачуються новими знаннями та досвідом інших колег, розуміють та аналізують свої професійні дії та отримують практичне підвищення кваліфікації.

Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання надає соціальні послуги, які визначені Державним стандартом стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності. З усіма громадянами підписано договір на надання соціальних послуг, складено індивідуальний план надання соціальних послуг стаціонарного догляду на підставі проведеного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, сформовано особові справи.

Для підопічних відділення створені належні умови проживання, організовано побутове і медичне обслуговування, постійно здійснюються заходи щодо покращення житлових та безпечних умов проживання, забезпечене належне облаштування та функціонування санітарних кімнат, наявні дезінфікуючі засоби  в необхідній кількості. Здійснюється належне обслуговування ліжкових хворих та забезпечення їх у достатній кількості гігієнічними засобами.

Відповідно до вимог Державного стандарту у відділенні здійснюються наступні заходи: спостереження за станом здоров’я, допомога у самообслуговуванні, допомога в організації надання реабілітаційних та медичних послуг, допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними, навчання навичкам самообслуговування, організація дозвілля. Мешканці забезпечені комунально – побутовими послугами, постільною білизною, твердим та м’яким інвентарем, столовим посудом, щоденним чотириразовим харчуванням.

При вході до відділення облаштовано пандус з поручнями та кнопка виклику, що є необхідними для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Біля приміщення відділення є альтанка, клумби, висаджені квіти. Приміщення забезпечене безперебійним гарячим і холодним водопостачанням, освітленням, централізованим опаленням, пожежним наглядом та відеоспостереженням. Підопічні відділення забезпечені спеціальними засобами пересування, антисептичними та індивідуальними засобами захисту.

Підопічних відділення обслуговував персонал в кількості 20 осіб : завідувач відділення, 5 сестер медичних, 7 молодших медичних сестер, 2 кухарі та 5 працівників господарської групи.

За сприяння ГО «Україна без тортур» директор Центру та завідувачка стаціонарного відділення взяли участь в роботі всеукраїнського круглого столу « Кращі практики боротьби з COVID-19 в умовах війни».

В серпні та грудні 2023 року директор Центру та завідувачка стаціонарного відділення взяли участь в онлайн нарадах, організованих Міністерством соціальної політики України за участі представників МОЗ, НСЗУ, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Обговорювалися питання забезпечення підопічних закладів системи соціального захисту населення медичною та реабілітаційною допомогою, висвітлено основні недоліки та порушення, виявлені під час надання соціальних послуг, визначено проблеми та шляхи їх розв’язання.

У вересні 2023 року в м.Тернопіль відбувся семінар з питань надання соціальної послуги стаціонарного догляду для керівників центрів надання соціальних послуг в яких функціонують відділення стаціонарного догляду та завідувачів цих відділень. Організатори заходу: Тернопільський обласний центр соціальних служб та Головне управління Національної соціальної сервісної служби України у Тернопільській області. Під час семінару розглядали актуальні питання функціонування відділень стаціонарного догляду, вимоги щодо дотримання протипожежних та санітарних норм, підготовку закладів до осінньо-зимового періоду, зауваження та порушення, виявлені під час моніторингових візитів. Особлива увага – дотриманню вимог Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

Впродовж вересня-жовтня 2023 року сестри медичні (4 особи) за сприяння Лановецького відділу Кременецької філії обласного центру зайнятості отримали ваучери – документи, що дали їм право за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підвищити свою кваліфікацію за наявною спеціальністю та пройшли цикл тематичного удосконалення «Терапія. Медсестринство в геронтології» в Кременецькому медичному фаховому коледжі імені Арсена Річинського. Програма, що розроблена навчальним закладом, була максимально пристосована до їх професійної діяльності, надання ними медичних послуг.

У стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання станом на 31грудня 2023 року проживало 27 громадян. З них з п’ятою групою рухової активності -15 осіб та 9 осіб з інвалідністю.

Впродовж 2023 року на обслуговування у відділення поступило 9 осіб, померло – 10 осіб, в тому числі одна особа з числа внутрішньо переміщених.

В зв’язку із введенням воєнного стану на території держави, впродовж року 7 громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, завданих збройним конфліктом, соціальні послуги надавалися (екстрено) кризово. Станом на 01 січня 2024 року соціальні послуги надаються 6 особам даної категорії.

В серпні Центром розроблено та погоджено рішенням виконавчого комітету міської ради розрахунок витрат за перебування у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання за рахунок третіх осіб в сумі 9 826,50 грн. на місяць. І вже з серпня 2023 року соціальна послуга стаціонарного догляду одному отримувачу надавалася на платній основі.

У відділенні стаціонарного догляду підопічні отримують цілодобове медичне обслуговування, забезпечуються усіма необхідними медикаментами за кошти спеціального фонду. Окрім того, усі проживаючі мають укладені декларації з сімейним лікарем, який, за потреби, проводить обстеження та консультування, робить медичні призначення, які виконують медичні сестри відділення.

За сприяння Норвезького Червоного Хреста впродовж 2023 року в стаціонарному відділенні Центру працювала мобільна медико-психологічна бригада Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Мешканці стаціонарного відділення та працівники установи мали змогу отримати фахові консультації терапевта, психолога та гінеколога, пройти первинне обстеження, а також отримати безкоштовні медикаменти. Всього здійснено 11 виїздів, 257 прийомів лікарями та 72 консультації психологом.

У відділенні протягом 2023 року сумарно проживало 37 осіб, яким надавались реабілітаційні послуги відповідно до рекомендацій сімейного лікаря та індивідуальних програм реабілітації, здійснювалася первинна профілактика захворювань методами комплексної гімнастики та корекції режиму рухової активності, проводилось навчання для хворих з різною патологією методикам профілактики для їх оздоровлення, підібраний комплекс фізичних вправ для самостійних занять підопічних.

Проведено 635 індивідуальних занять з лікувальної фізкультури в тому числі з використанням методик при різних захворюваннях опорно-рухового апарату, нервової системи, 930 процедур лікувального масажу. Постійно проводиться контроль технічних засобів реабілітації щодо їх функціонування, навчання підопічних їх користуванню. Загальна чисельність отримувачів послуг з реабілітації протягом звітного періоду сумарно становить: особи похилого віку – 37 осіб в т.ч. особи з інвалідністю – 12.

Щорічно працівниками Центру проводився обробіток 1.38 га городу, що дає можливість забезпечити 4-разовим харчуванням мешканців стаціонарного відділення. Картопля, морква, столовий буряк, цибуля, кабачки та огірки є важливими складовими меню. Цьогоріч зібрано урожай, який використовувався для харчування підопічних: редиска – 17,250 кг, щавель – 62 кг, салат зелений – 11,120 кг, картопля – 4114,25 кг, цибуля – 77 кг, морква – 265 к, буряк столовий – 123,14 кг, кріп зелений – 7,8 кг, петрушка зелена – 7,8 кг, огірки – 220,86 кг, кабачки – 163,5 кг, яблука – 308,24 кг, вишні – 45 кг, малина – 2 кг.

Лановецькою міською радою безоплатно передано насіннєву картоплю – 1000 кг та насіння овочевих культур. Це стало можливим завдяки співпраці Лановецької міської ради з компанією «Централ Плейнс Груп» та участі в проєкті “Сади перемоги”.

Щодо чотириразового харчування в стаціонарному відділенні, то варто зазначити, що його забезпечують два кухарі і два підсобних робітники, які працюють позмінно. Завідувачем відділення та медичною сестрою з дієтичного харчування розробляється перспективне меню на тиждень на основі якого затверджуються щоденні меню-вимоги. Сформовано технологічні картки на кожну страву, здійснюється контроль за якістю харчових продуктів, їх збереженням, приготуванням та дотриманням добових норм. Підбір страв проводиться відповідно до сезону. В меню завжди є свіжі фрукти, овочі, кондитерські вироби.

Завдяки приватній підприємиці з Лановець Тетяні Бельмі, впродовж року меню доповнювалося сирною продукцією, яку вона передала на загальну суму 17 241,00 грн. А ПП Микола Поклонський передав для харчування мешканців стаціонарного відділення більше 55 кг.мяса свинини на загальну суму 10 тис.грн.

В приміщенні стаціонарного відділення знаходиться Церква Св.Цілителя Пантелеймона, де здійснюються богослужіння в релігійні свята. Вихованці недільної християнської школи Святопокровського храму міста Ланівці щорічно дарують різдвяні віншування мешканцям і працівникам закладу. А в грудні – відбувається подячний молебень, під час якого мешканці відділення та працівники установи у спільній молитві дякують Богу за прожитий рік та просять, щоб усі захисники повернулися до своїх родин, а Україна здобула Перемогу! За сприяння Благочиного о.Ігоря Шаринського, настоятеля Церкви Покрови Пресвятої Богородиці м.Ланівці, для потреб мешканців стаціонарного відділення в тому числі і внутрішньо перемішених осіб, які проживають з червня 2022 року, Управлінням Тернопільської єпархії Православної Церкви України передано холодильник та пральну машину, які були закуплені за кошти благодійників із США.

У дні Світлого Христового Воскресіння та у переддень великих християнських свят частими гостями в стаціонарному відділенні є парафіяни Храму Покрови Пресвятої Богородиці м.Ланівці ( настоятель о.Мирон Бречко), Церкви Святого Великомученика Дмитрія Солунського із с.Гриньки ( настоятель о.Юрій Бойко), Парафії Святого Архистратига Михаїла села Якимівці ( настоятель о.Вадим Кружілко), о.Олексій Філюк – настоятель Храму Успіння Пресвятої Богородиці с.Шушківці.

Щира подяка від мешканців стаціонарного відділення педагогічному колективу, учням та їх батькам Лановецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 ( директор -Володимир Рубець) за пасочки до свята.

У переддень Святого Миколая до мешканців стаціонарного відділення нашого Центру завітали учні 5 класу Борщівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Я.П.Горошка із класним керівником Оксаною Серпевською та педагогом-організатором Антоніною Саврак (Борсуківська територіальна громада). З дитячою щирістю лунали вірші і пісні про добро, благодійність і милосердя, які викликали сльози на очах присутніх. А ще діти пригостили дідусів і бабусь власноручно виготовленими медовими пряниками та подарували різдвяного дідуха.

Різдвяні віншування лунали в стаціонарному відділенні від гурту “Мальви”( будинок культури села Юськівці).

До надання благодійної допомоги продуктами харчування, одягом, засобами особистої гігієни проживаючим стаціонарного відділення Центру постійно долучаються громадяни: сім”ї Василя та Ірини Бабичів, Миколи і Тетяни Важельських з Лановець, Василь Бадищук з керівником ПСП “Влад” Володимиром Мартинюком, Олеся Мельничук, Анатолій Процюк, Віталій Середа, Неля Вигонна, Надія Голод, Людмила Фруміна, Іванна Ящук, Галина Білявська, Люба Комаринець,Наталія Баран, Степан Гасюк, Людмила Колеснік, Алла Черняк, Галина Нех, Лариса Фурман (м.Ланівці), Музичук Сергій і Катя (с.Бережанка), Наталія Кабаровська (с.Буглів,) Наталія Славута, Ольга Новосад, Тетяна Гудюк (с.Ванжулів), Надія Фенц, Надія Дрозд (с.Грибова), Алла Негрич, Іванна Яремко (с.Лопушне), Тетяна Музика (с.Татаринці), Софія Пасічник, Раїса Музичук, Ліда Ратушко (с.Юськівці), Михайло Березюк, Олеся Стогній (с.Нападівка), Інна Вербіцька (с.Борщівка), Тетяна Яцула (с.Снігурівка Борсуківської громади).

Другий місяць осені починається з особливої дати – Міжнародного дня людей похилого віку, проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН. В Україні це також і День ветерана, який є символом єдності і спадковості поколінь і ще однією можливістю сказати теплі слова подяки батькам, матерям, ветеранам війни і праці, і взагалі всім людям поважного віку за багаторічну самовіддану працю, доброту і мудрість. Напередодні свята підопічні терцентру отримали подарункові набори від Товариства Червоного Хреста України, які передала голова районної організації ТЧХ Тетяна Яцула, а також радісні емоції, приємні хвилини пісенного словограю від працівників культури Лановецької громади.

Працівники нашої установи щоденно роблять усе можливе для захисту інтересів людей похилого віку, допомагають подолати труднощі, що з різних обставин виникли в їхньому житті, адже наше завдання – вселити в цих людей надію та віру в добро.

Спеціалізована служба первинного соціально – психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Основними завданнями спеціалізованої служби первинного соціально – психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі є надання разових чи періодичних консультацій постраждалим особам та їх законним представникам (якщо такі представники не є кривдниками) щодо прав, заходів, соціальних послуг, якими постраждала особа може скористатися; сприяння ефективному розв’язанню проблем самою постраждалою особою (за підтримки фахівців соціальних служб), направлення її в разі потреби до відповідних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству та насильству за ознакою статі; надання первинної психологічної підтримки.

Спеціалізованою службою відповідно до державних стандартів надаються соціальні послуги на безоплатній основі: екстрене (кризове) втручання, консультування, інформування тощо.

Ще у 2021 році для бюджету Лановецької міської територіальної громади було виділено 1 321 514,00 грн. державної субвенції, в тому числі на видатки споживання – 945 514,00 грн., видатки розвитку – 376 000,00 грн. Кошти витрачено за цільовим призначенням: проведено роботи з поточного ремонту, придбано предмети і матеріали, в тому числі довгострокового користування (комп’ютерна та офісна техніка, меблі), якими облаштовано спеціалізовану службу і денний центр з «кризовою кімнатою». Співфінансування з міського бюджету в цілому склало 46 400 грн.

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі створено для надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги, а також соціальних послуг постраждалим особам, у тому числі у випадках, коли такі особи звернулися разом із дитиною, та для забезпечення їм (за потреби) можливості короткострокового або цілодобового перебування у спеціально обладнаному при денному центрі приміщенні, що забезпечене комунальними послугами і призначене для надання постраждалим особам, які звернулися до такого центру, послуг короткострокового або цілодобового перебування (далі – “кризова кімната”).

Денний центр надає такі соціальні послуги, як екстрене (кризове) втручання, консультування, інформування, надання притулку постраждалим особам на безоплатній основі в обсязі, визначеному державними стандартами надання соціальних послуг, що затверджені Мінсоцполітики. Зміст та обсяг соціальної послуги для кожної постраждалої особи визначається індивідуально залежно від її потреб і зазначається в договорі про надання соціальної послуги.

У 2023 році до спеціалізованої служби Центру звернулося 23 особи з питань запобігання домашньому насильству. Під час надання соціальних послуг, здійснення оцінки потреб дитини та її сім’ї, з отримувачами соціальних послуг проводяться бесіди щодо попередження насильства в сім`ї, недопустимості його вчинення, здійснюється консультування з питань отримання допомоги постраждалим від домашнього насильства тощо.

Впродовж 2023 року до установи із відділення поліції № 1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло 118 інформації про виявлення фактів вчинення домашнього насильства на території Лановецької міської територіальної громади: стосовно жінок – 99, чоловіків -18, дітей – 1.

У звітному періоді, відповідно до складених поліцейськими оцінок ризиків вчинення домашнього насильства, у постраждалих від домашнього насильства осіб не виявлено високого рівня небезпеки, вони не перебували в потенційно небезпечній ситуації, яка може спричинити тяжкі наслідки та не потребували направлення до денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Керівник спеціалізованої служби є секретарем міської координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми. У звітному періоді забезпечено проведення 4 засідань координаційної ради, на яких розглядалися питання про взаємодію суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми; про надання психологічної, правової, медичної, правоохоронної та правозахисної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства; про організацію і проведення у громаді заходів з питань запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми тощо.

Рішенням виконавчого комітету Лановецької міської ради від 06 вересня 2023 року № 261 «Про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» затверджено склад та Положення про діяльність мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, яка є об’єднанням фахівців різних рівнів для підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Керівником мобільної бригади є керівник спеціалізованої служби Центру. До складу увійшли фахівці суб’єктів взаємодії – представники поліції, правничої допомоги, закладів освіти та охорони здоров’я.

З метою ефективної та оперативної співпраці працівників територіального центру і відділення поліції № 1 (м. Ланівці) проведено 2 оперативні наради, на яких розглядалися питання взаємодії зазначених установ.

За участю суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми в громаді щорічно проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». 08 грудня 2023 року у м. Ланівці організовано і проведено спільну інформаційну вуличну акцію із залученням суб’єктів взаємодії. У її ході серед жителів міста, в установах, організаціях, закладах дільничними офіцерами поліції ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області за участю працівників Центру, сектору “Лановецьке бюро правничої допомоги ” Кременецько – Буського відділу надання безоплатної правничої допомоги Північно – Західного управління, працівників ДСНС поширювалися інформаційні листівки ГО «ТМЖК Відродження нації» «Насильство-це сміття, яке треба виносити з дому!» та розповсюджувалася інформація про види домашнього насильства, шляхи його запобігання та дії під час ситуації вчинення або загрози його виникнення, а також про установи й організації, у які можна звернутися постраждалим особам по допомогу.

З метою підвищення професійної компетентності керівник спеціалізованої служби брала участь:

20-21 березня – в тренінгу «Підвищення потенціалу надавачів соціальних послуг – постраждалим від домашнього насильства та насильству за ознакою статі попередження і протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству», організованому Міжнародною організацією «UNFPA» Фонду ООН у галузі народонаселення спільно з ГУ Національної сервісної служби в Тернопільській області;

22-23 серпня – в онлайн-навчанні «Сексуальне насильство над дітьми в інтернеті: для фахівців із психічного здоров’я» за сприяння Національної соціальної сервісної служби України;

18-19 вересня – в тренінгу «Спільними зусиллями протидіємо торгівлі людьми» для членів міжвідомчих рад та мультидисциплінарних груп Вишнівецької, Кременецької, Лановецької, Шумської територіальних громад. Завдяки навчанню склалася цілісна картина надання допомоги в рамках національного механізму взаємодії. Проєкт впроваджується “ТМЖК “Відродження нації” завдяки Представництву Міжнародної організації з міграції в Україні IOM Ukraine Агентству США з міжнародного розвитку USAID Ukraine – USAID Україна, Norwegian Ministry of Foreign Affairs Міністерству закордонних справ Норвегії.

29 листопада – у семінарі «Організація роботи у громаді з питань запобігання домашньому насильству. Кращий досвід» за сприяння Тернопільського обласного центру соціальних служб у співпраці з Тернопільським міським центром соціальних служб.

Ініціатива Міністерства соціальної політики щодо виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, реалізована на місцевому рівні, дала змогу фахівцям надавати більш дієву допомогу постраждалим особам, проводити заходи з питань протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та ефективно координувати роботу.

Співпраця із суб’єктами соціальної роботи, громадськими та благодійними організаціями

У звітному періоді Центром продовжено співпрацю з іншими суб’єктами соціальної роботи, організаціями і установами громади, зокрема: службою у справах дітей міської ради, відділом обслуговування громадян № 7 (сервісного центру) головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області, Лановецьким відділом соціального забезпечення № 2 Управління соціального захисту населення Кременецької РВА, Лановецькою державною податковою інспекцією Головного управління ДПС у Тернопільській області, Кременецьким районним сектором №2 Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області, сектором “Лановецьке бюро правничої допомоги ” Кременецько – Буського відділу надання безоплатної правничої допомоги Північно – Західного управління, відділенням поліції № 1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, старостами та діловодами населених пунктів Лановецької територіальної громади.

Керівництвом установи та працівниками поліції ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, проведено робочі зустрічі на яких обговорювалися питання організації спільних заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству, попередження вчинення правопорушень відносно осіб похилого віку, виявлення розшукуваних осіб зазначеної категорії, які були евакуйовані з деокупованних територій та зон ведення бойових дій, внаслідок збройної агресії рф, надання соціального захисту жителям громади.

В травні 2023 року підписано Меморандум про співпрацю між філією Державної установи “Центр пробації” в Тернопільській області та нашим Центром. Документом визначено основні напрями взаємодії сторін щодо надання соціальних послуг особам, які звільнені з місць позбавлення або обмеженням волі, засуджені до альтернативних позбавленню волі видів покарань, їх соціальній адаптації. Впродовж року проводився обмін інформацією, фахівцями із соціальної роботи здійснювалася оцінка потреб сім»ї /особи у соціальних послугах.

В рамках підписаного у 2022 році Меморандуму про співпрацю між Центром та Філією Medair в Україні в особі Меган Енн Норт за сприяння Регіонального офісу в м.Тернополі ( керівник Наталія Гоца), у 2023 році Центр продовжував отримувати благодійну допомогу засобами гігієни та миючими засобами для проживаючих стаціонарного відділення.

Чи не найбільшим партнером нашого Центру є Лановецька районна організація Товариства Червоного Хреста України (керівник Тетяна Яцула), яка спільно з громадою міста Лінген (Німеччина) передали для потреб стаціонарного відділення продукти харчування на загальну суму 15 976,87 грн. Також отримувачам соціальних послуг догляду вдома – жителям громади, надавалися продуктові та гігієнічні набори.

Продовжено співпрацю із Громадською організацією «Українська Громада в Норвегії» (голова – Наталія Луцик, ланівчанка) в результаті якої отримано благодійну допомогу засобами гігієни та взуттям, а ще – столики для годування, пульсоксиметри, ходунки, інвалідний візок, одноразові халати та рукавиці.

Постійну допомогу Центр отримує і від Громадської організації “Простір Активної та Сучасної” та волонтери (голова Тетяна Демчук), яка попри надзвичайно велику підтримку військових не забувають і про нашу установу, відвідують і передають речі щоденного вжитку, засоби гігієни, продукти харчування тощо.

За ініціативи Громадської організації ” Сила жінок- в єдності” проведено екологічну акцію озеленення та висаджено плодові дерева на території Центру. Проєкт став можливим завдяки підтримці Уряду Канади в рамках проекту “Голос жінок і лідерство – Україна”, що впроваджується Українським Жіночим Фондом.

Суттєву допомогу для організації харчування мешканців стаціонарного відділення отримано від Благодійної організації «Благодійний фонд «Погляд» (м.Кременець) продуктами харчування: борошно, макарони, олія та вівсяні пластівці ( всього 2 090 кг) на загальну суму 28 250,00 грн.

Від Благодійного фонду “Покрова” отримали шоколадні вафельки KitKat на загальну суму 20 079,36 грн., які роздано отримувачам соціальних послуг стаціонарного віділення та відділення соціальної допомоги вдома.

Всього за 2023 рік Центром отримано благодійної допомоги в натуральній формі на загальну суму 221 592,37 грн.

У нелегкий час війни ми продовжуємо працювати і забезпечувати надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам та сім»ям, які перебувають в складних життєвих обставинах як в стаціонарному відділенні, так і в населених пунктах громади.

У складний час ми завжди поруч!

Всі разом віримо і наближаємо нашу Перемогу!

Слава Україні !

Директор Руслана КУШНІР