Базове опитування жителів громади щодо якості послуги по поводженню з ТПВ

Лановецька міська об’єднана територіальна громада у партнерстві з програмою DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» за фінансової підтримки USAID розробила та затвердила План удосконалення надання послуги по поводженню з твердими побутовими відходами. Протягом квітня ‒ травня 2019 року, партнерами від програми DOBRE проведено дослідження 352 господарств громади (FRDL) та визначено чотири напрями, які на думку мешканців, потребують найбільшої уваги:

  • утримання та ремонт доріг в межах компетенції ОТГ;
  • первинна медицина;
  • поводження з ТПВ (твердими побутовими відходами);
  • благоустрій зелених зон, парків, скверів.

Саме ці чотири напрями було запропоновано на вибір учасникам громадських слухань 28 травня 2019 року. Результати формували шляхом голосування. Так, пріоритетним визначено напрям поводження з ТПВ (твердими побутовими відходами) – 70% присутніх обрали саме його. 15,8% проголосували за утримання та ремонт доріг в межах компетенції ОТГ. 10% – за первинну медицину. 4,2% – благоустрій зелених зон, парків, скверів. Таким чином, саме громадська думка стала головною причиною особливої уваги Лановецької ОТГ до якості послуги по поводженню з твердими побутовими відходами. Тому оцінка якості послуги жителями громади є важливим показником успішності її удосконалення.

Методологія опитування

Тематика опитування: Дослідження якості послуг в громаді.

Мета опитування: з’ясувати думку жителів Лановецької ОТГ щодо якості послуги по поводженню з твердими побутовими відходами.

Генеральна сукупність складається із жителів усіх населених пунктів Лановецької ОТГ.

Розмір генеральної сукупності – 12 357 осіб.

Розмір вибірки: – 400 осіб.

Теоретична похибка вибірки при рівні достовірності 0,95% складає 5%, дизайн-ефект не враховувався.

Вибірка формувалась з електронного списку адрес за допомогою LibreOffice Calc:

  • База даних адрес населених пунктів громади переводилась у формат OpenDocument Spreadsheet.
  • За допомогою формули без аргументів RAND(), для кожного запису адрес визначалося випадкове число від 0 до 1.
  • Записи відсортовувались за зменшенням отриманих випадковим чином значень.
  • Із отриманого списку домогосподарств ОТГ було відібрано необхідну кількість респондентів/домогосподарств окремо по кожному населеному пункту громади (разом 400).

Представник для опитування обирався з мешканців домогосподарств випадковим чином. Таким чином всі представники генеральної сукупності мали рівні шанси потрапити до вибірки.

Оголошення про проведення опитування розміщено на офіційному сайті міської ради.

Опитування проводили працівники міської ради, в.о. старост, та працівники Лановецького КПпБ - 6 осіб. Перед проведенням опитування всі працівники пройшли навчання та отримали відповідні настанови та інструкції.

Терміни проведення опитування: з 22.10.2019р. по 25.11.2019р. Опитування проводилось шляхом особистих інтерв’ю з респондентами за місцем їхнього проживання з використанням автоматизованої системи DOBRE.Pytannya.

10% відповідей підлягали контролю: особистий візит контролера для перевірки факту та якості проведення інтерв’ю. За результатами контролю якість усіх проведених інтерв’ю була підтверджена.

Коментарі та пропозиції щодо покращення послуги поводження з твердими побутовими відходами

Всі коментарі та пропозиції жителів, загалом 165, були узагальнені та згруповані. Найбільш поширеною була пропозиція щодо встановлення сміттєвих баків загального користування на вулицях (23 особи ‒ жителі міста та 45 ‒ жителі сільської місцевості).

25 респондентів (в основному жителі міста) висловили бажання частіше вивозити тверді побутові відходи (на даний час тверді побутові відходи вивозяться з приватного сектору 1 раз на 2 тижні, багатоквартирні будинки ‒ 2 рази на тиждень).

Також варто виокремити пропозиції мешканців організувати роздільне збирання та утилізацію твердих побутових відходів (22 особи ‒ жителі міста та 6 ‒ жителі сільської місцевості).

Деякі із респондентів (19 жителів сільської місцевості) висловили задоволеність наявним рівнем якості послуги з поводження з твердими побутовими відходами. Частина опитаних (11 осіб, з них 10 ‒ жителі сільської місцевості) висловила необхідність встановлення індивідуальних сміттєвих контейнерів. 5 жителів запропонували встановити контейнери закритого типу, 1 респондент прокоментував необхідність встановлення сміттєвого майданчика та 1 особа наголосила на тому, що потрібно працювати краще.

Висновки та рекомендації

Опитування в громаді проводилося з метою оцінки якості послуги по поводженню з твердими побутовими відходами.

Як засвідчили результати опитування населення громади, близько 40% респондентів дуже добре оцінюють вивіз твердих побутових відходів, 46% опитуваних радше задоволені та 26 осіб (6,5%) вважають стан вивезення ТПВ радше поганим або дуже поганим. Близько половини респондентів відповіли, що скидають побутові відходи у вантажівку за графіком, 34% - викидають в сміттєві баки. Чимала частка, майже 18% опитаних мешканців, не користуються послугами з вивезення ТПВ (вивозять власними силами на полігон побутових відходів, скидають на саморобне звалище або закопують у дворі та ін.), на що необхідно звернути особливу увагу комунальному підприємству по благоустрою ‒ провести роз'яснювальну роботу, укласти договори з послуг вивезення та утилізації побутового сміття, створити необхідні умови: розробити графіки збору з ефективними маршрутами, встановити сміттєві контейнери або організувати вантажівку для збирання ТПВ.

Щодо сортування жителями громади побутових відходів, то слід зазначити, що більше 40% опитаних мешканців громади не сортують свої побутові відходи. 32% респондентів інколи збирають та здають на переробку цінні фракції. Та більше 20% опитаних роздільно збирають свої побутові відходи. Менше 1% осіб інколи користуються контейнерами для роздільного збору сміття в громадських місцях.

Щодо платіжної спроможності, то близько 70% респондентів вважають прийнятним для себе поточний тариф (місто - 8,31 грн; село - 10,00 грн з особи, що проживає в домогосподарстві). Майже 20% опитаних бажають платити менше 10 грн з однієї людини. 4,5% мешканців вважають прийнятним тариф в межах від 11 до 20 грн. Близько 1% осіб готові платити від 21 до 30 грн та 1% респондентів - від 31 до 50 грн. Незначна частка опитаних (близько 2%) відповіли, що не можуть собі дозволити платити за вивіз та утилізацію твердих побутових відходів.

На думку мешканців громади, які взяли участь в опитуванні, необхідною передумовою покращення послуги по поводженню з твердими побутовими відходами в Лановецькій ОТГ є встановлення додаткових сміттєвих баків на вулицях та індивідуальних контейнерів, частіший вивіз і організація роздільного збирання та утилізації твердих побутових відходів.

Таке опитування варто повторно провести в III кварталі 2020 року після завершення основних заходів, які передбачені Планом удосконалення надання послуги по поводженню з твердими побутовими відходами Лановецької міської об'єднаної територіальної громади. При цьому з метою отримання точнішої відповідності вибірки віковій структурі населення громади слід проводити опитування в період канікул, зосередити більшу увагу на вихідних днях та неробочому часі, коли більшість членів домогосподарств перебувають за місцем проживання. При інструктажі інтерв’юерів необхідно наголосити на тому, як саме обирати представника домогосподарства для опитування, наприклад, за датою народження (обирається особа, чий день народження останній/перший у році) або іншим випадковим чином. В разі відмови респондента від участь в опитуванні дружньо і ввічливо пояснити останньому, наскільки важливою і вирішальною є саме його думка для покращення якості послуги ТПВ та рівня комфорту в цілому.