ВЗАЄМОДІЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ – ЗАПОРУКА УСПІХУ

З метою підвищення правової культури та обізнаності громадян, забезпечення рівного доступу до системи правосуддя та правової допомоги різних верств населення(учасники АТО та їхні сім’ї, діти, малозабезпечені сім’ї, ті над якими вчинене домашнє насильство та багато інших), посилення правоспроможності громад, визначення правових потреб населення система безоплатної правової допомоги постійно розширює співпрацю з громадськими організаціями.

Перш за все для налагодження такої співпраці представники системи безоплатної правової допомоги ( Координаційний центр з надання правової допомоги, регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги) укладають з громадськими організаціями меморандуми про співпрацю.

В меморандумі, як правило зазначаються умови, за якими будуть працювати громадська організація з системою безоплатної правової допомоги.

Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю за такими напрямами:

– налагодження взаємодії між представниками безоплатної правової допомоги та громадської організації з метою вжиття спільних заходів для забезпечення надання безоплатної правової допомоги громадянам;

– забезпечення, утворення та організації роботи консультаційного або дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у приміщенні громадської організації з метою надання безоплатної правової допомоги особам громадянам у відповідності з вимогами діючого законодавства;

– перенаправлення клієнтів для отримання правової допомоги;

– організація та проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості людей щодо захисту своїх прав, зокрема, права на безоплатну правову допомогу, шляхом проведення зустрічей, семінарів, круглих столів тощо;

– розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів (плакатів, буклетів) щодо прав та соціальних гарантій осіб, у тому числі права на безоплатну правову допомогу, а також їх розміщення в громадській організації;

– організація та проведення спільних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо), спрямованих на підвищення кваліфікаційного рівня членів організації, працівників системи безоплатної правової допомоги та адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги громадянам;

– розроблення та реалізація спільних проєктів, спрямованих на утвердження верховенства права та посилення гарантій прав і свобод громадян;

– розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес, на офіційних веб-сайтах Сторін.

Для досягнення мети, визначеної меморандумом, Сторони: проводять консультації (робочі зустрічі, наради), готують пропозиції щодо спільної реалізації завдань та заходів, передбачених Меморандумом; розробляють та затверджують плани спільних дій, готують методичні рекомендації та інформаційні матеріали, необхідні для спільної роботи; здійснюють обмін відповідною інформацією; зберігають конфіденційність інформації та не розголошують персональні дані, що стали відомі у зв’язку з реалізацією цього Меморандуму.

Одним із ключових напрямків співпраці між Сторонами є правопросвітництво.

Задля цього:

– проводиться обмін досвідом щодо проведення правопросвітницької роботи (круглі столи, презентації, вебінари);

– визначаються спільні потреби та нові ідеї;

– організовуються спільні правопросвітницькі заходи (лекції, зустрічі – інформування, правові кінозали тощо);

– спільно розробляються та розповсюджуються роз’яснення правового характеру;

– розробляються програми правової освіти населення.

Громадські організації в межах своїх повноважень можуть надавати правову допомогу громадянам, інформувати їх про порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.

Відповідно до пункту 5 «Порядку взаємодії місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з партнерськими організаціями щодо перенаправлення осіб, які потребують безоплатної правової допомоги», затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 19.07.2019 № 61, якщо особі, яка звернулась до громадської організації чи є її членом необхідна правова допомога, а громадська організація з об’єктивних причин не може надати таку допомогу (відсутність фахівців, організаціє не надає таких послуг), особу перенаправляють, до бюро правової допомоги чи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. При цьому особу реєструють у своїй обліковій базі, видають бланк перенаправлення, а разі необхідності надання їй безоплатної вторинної допомоги, роз’яснюють клієнту про порядок отримання такої допомоги та перелік документів, необхідних для підтвердження належності до категорії осіб, які відповідно до пунктів 1-22, 8-13 частини 1,2 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

У випадку звернення клієнта до бюро чи місцевого центру з метою отримання безоплатної вторинної правової допомоги, який не належить до категорій осіб, передбачених пунктами 1-22, 8-13 частини 1,2 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», його в свою чергу перенаправляють до громадської організації, яка надає такі послуги. При цьому клієнту вручають талон для отримання правової допомоги та роз’яснюють про можливість отримання такої допомоги безкоштовно в громадській організації. (пункт 3 «Порядку взаємодії місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з партнерськими організаціями щодо перенаправлення осіб, які потребують безоплатної правової допомоги»).

Це співробітництво на умовах партнерства є досить важливим, оскільки постійно відбувається обмін інформацією і досвідом в межах відповідних функцій і повноважень кожної сторони, який базується на засадах захисту прав і свобод людини та громадянина, рівноправності та партнерства, взаємної вигоди, дотримання загальноприйнятих норм і принципів.

Співпраця безоплатної правової допомоги з громадськими організаціями є запорукою успіху в питанні посилення правої спроможності громадян.

Дирекція Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

kremenets.ternopil@legalaid.gov.ua

Вам також може сподобатися...