Правопросвітницький захід: від задуму до проведення

Правопросвітництво – це насамперед розповсюдження інформації у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги, проведення тематичних семінарів, лекцій, зокрема у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти, навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, інших вразливих суспільних груп з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення, запобігання злочинності.

Основним завданням правопросвітництва є вчасне та зрозуміле інформування людей про ціль, поетапність, проміжні результати, впровадження реформ, значення цих результатів, наявність якісної і доступної інформації, носіями якої є фахівці місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Правопросвітництво, є своєрідним превентивним механізмом, який, з одного боку, дає доступ до якісної правової інформації, з іншого, формує правову культуру, – можливість запобігти конфліктам, захистити власні права, в багатьох випадках в досудовому порядку.

В залежності від виду правопросвітницького заходу його метою може бути: надання інформації, надання консультації з певного питання, роз’яснення норм/положень законодавства, поширення інформації про зміни в законодавстві, поширення інформації про право на правову допомогу, актуалізація знань, ознайомлення зі змістом реформ у певній галузі, формування навичок отримання інформації/знань, формування навичок аналізу інформації правового характеру, формування вмінь та навичок в укладанні не процесуальних чи процесуальних документів.

Правопросвітницькі заходи є:

інформативні (надання якісної стислої інформації правового характеру);

розвиваючі (ігри, вікторини, круглі столи, тощо);

практичні (формування практичних навичок).

Першим етапом у підготовці вдалого правопросвітницького заходу є визначення потреб/запитів громади. Визначивши потребу, можна підготувати тему, яка б найбільш підійшла громаді. Плануючи тему правопросвітницького заходу, потрібно пам’ятати, що його кінцевим результатом є часткове або повне досягнення мети.

Недостатня правова обізнаність притаманна всім регіонам, проте, є певні питання, які мають актуальність лише для певних регіонів.

Потреби громад визначаються шляхом аналізу тематики звернень до центру, органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, анкетування учасників заходу, аналізу публікацій у ЗМІ та інше. Таким чином завдання правопросвітництва не обмежується наданням правової інформації чи консультацій, а стає одним із механізмів розвитку громад.

Наступним етапом після вивчення /узагальнення потреб громад є виокремлення теми заходу. При цьому, слід пам’ятати, що питання, яке є важливим для вас, не має і таку саму важливість в громаді. Тематика заходу не є універсальною у всіх громадах. Використовуючи один і цей же шаблон у різних громадах неможливо чітко виділити суть питання, що може призвести до небажаних результатів. Чим конкретніше буде сформована тема заходу, тим кращим буде результат і вищим буде рівень задоволеності учасників.

Ще одним з етапів проведення вдалого заходу є розробка змісту та форми заходу. Розробляючи форму і зміст заходу варто пам’ятати, що інформація найкраще сприймається за наявності позитивної мотивації, початкового знання про тему заходу, доступності матеріалу, розуміння і як результат – поповнення знань.

Захід може бути у формі: круглого столу, дискусії, гри, квесту, бесіди, тренінгу, брей-рингу, турніру, правового лабіринту та в інших формах.

Важливим етапом у підготовці заходу є й формування мети та завдань право просвітницького заходу, яке залежить від тематики, потреб, запитів, вікових та інших особливостей цільової аудиторії.

Наприклад, для правового правопросвітницького заходу одними з головних завдань є:

підвищення юридичної обізнаності учасників, систематичне інформування їх про актуальні питання права;

формування правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації;

формування поваги до держави і права, розуміння необхідності дотримання вимог законів;

вироблення навичок і умінь правомірної поведінки;

формування нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами, вміння протистояти негативним впливам;

подолання у правовій свідомості хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних явищ, життя.

Останнім етапом є проведення вдалого правопросвітницького заходу, тому при підготовці до нього слід не забувати, що усі етапи взаємопов’язані і для досягнення високо результату не можна брати до уваги лише один з них.

Варто зазначити й те, що під час проведення правопросвітницького заходу найважливіше – ефективно комунікувати з аудиторією, адже якщо ви зможете зацікавити аудиторії, то зможете задовольнити учасників. Тому, варто мати добре розвинені комунікативні навички, вміти зацікавити аудиторію, підібрати слова у кризовій ситуації, підтримувати зоровий контакт з учасниками, припинити емоційні виступи чи перевести увагу на головну тему заходу у разі такої необхідності.

Інформація, яка подається під час заходу найкраще сприймається за наявності позитивної мотивації, початкового знання про тему заходу, доступності матеріалу, розуміння і як результат – поповнення знань.

Вдале формування теми заходу, якісне змістовне наповнення, доступна подача матеріалу – запорука впливу правопросвітництва на розвиток громади, підвищення її правової спроможності, спроможності вирішувати проблеми та запобігати їх виникненню.

Захід, по завершенню якого в учасників є розуміння, що їх очікування здійснилися набуде розголосу і поширення інформації про захід і його зміст.

Дирекція Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

kremenets.ternopil@legalaid.gov.ua

Вам також може сподобатися...