Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 09310000-5 – Електрична енергія

Електрична енергія

На виконання п.41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами, надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Предмет закупівлі: електрична енергія

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-27-013701-a

Обґрунтування очікуваної вартості:

Планування закупівель на наступний плановий рік, в тому числі визначення їх очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовником з урахуванням щорічної потреби.

Вартість закупівлі – 2 767 400 ,00 грн. з ПДВ. ( 912000,00 грн з ПДВ – кошти місцевого бюджету;1855400,00 грн з ПДВ- власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено шляхом аналізу споживання (річного та місячного) електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) 2022 рік. Замовником здійснено розрахунки очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275, цін, які запропоновані постачальниками у електронному каталозі PROZORO MARKET та середньозваженої ціни електроенергії на РДН ОЕС України на дату формування закупівлі. До ціни електричної енергії, яка сформувала очікувану вартість предмету закупівлі, включені також послуги з передачі електричної енергії,

Розмір бюджетного призначення: 912000,00 грн.

  • Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Якість електричної енергії, що передається Постачальником Споживачу, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами (розділ 5 ДСТУ ЕN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності». Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-УШ, Правилами роздрібного’ринку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312) (далі-ПРРЕЕ), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 та іншими нормативно- правовими актами чинного законодавства у сфері електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної енергії Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання – це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії. Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ ЕК 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».

  • Обґрунтування обсягів закупівлі:

Обсяг закупівлі був обрахований, як потреба необхідного обсягу товару на період з 01 січня 2023 року – до 31 грудня 2023 року, на усі точки розподілу електричної енергії підпорядковані Замовнику.

Вам також може сподобатися...