Новини, 28 липня 2022

На Тернопільщині працівникам віддали майже 2 млн грн заборгованої зарплати

Майже 2 млн грн заборгованої зарплати виплатили 40 підприємств Тернопільщини у січні-червні цього року. Такий результат індивідуальної роз’яснювальної роботи, яку провели фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області із керівниками юросіб-боржників. Загалом до просвітницького діалогу було запрошено 44 таких особи. Відтак працівникам виплатили зарплатний борг, а бюджети отримали 543,8 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 876,2 тис. грн єдиного внеску.

Оскільки податок на доходи – основа надходжень місцевих бюджетів, то органи місцевої влади долучаються до спільних заходів із податківцями. З початку цього року на спільних із органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників 3 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Після цього одне із них виплатило 18,9 тис. грн заборгованої зарплати, 3,4 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 129,6 тис. грн єдиного внеску.

На засіданнях комісій заслухали також керівників 87 підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Тож 80 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Відтак до бюджетів додатково надійшло 1,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,7 млн грн єдиного внеску.

Роз’яснювальна робота щодо необхідності підвищення рівня оплати праці проводилась також із 469 підприємствами та організаціями краю. Позитивний результат – 431 із них підвищили рівень виплати заробітної плати, а бюджети отримали майже 7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 6,3 млн грн єдиного внеску додатково.

Не пізніше 29 липня бюджет очікує надходження від рентної плати

Варто пам’ятати про необхідність сплати платниками не пізніше 29 липня податкових зобов’язань за червень з рентної плати за:

– користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

– користування радіочастотним ресурсом України;

– транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

– транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Платниками рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України є суб’єкти господарювання, які експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України (п. 2561.1 ст. 2561 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Згідно з п. 2561. 2. ст. 2561 ПКУ об’єктом оподаткування рентною платою:

– для нафти та нафтопродуктів є їх фактичні обсяги, що транспортуються територією України у податковому (звітному) періоді;

– для аміаку є сума добутків відстаней відповідних маршрутів його транспортування (переміщення), узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) період, на обсяги аміаку, транспортованого (переміщеного) кожним маршрутом транспортування.

Платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Повертають частину витрат за навчання в інтернатурі

Згідно з п. п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку на доходи фізичних осіб має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, або у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти таким платником податку та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення та/або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, або яку влаштовано до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, якщо такого платника податку призначено відповідно опікуном, піклувальником, прийомним батьком, прийомною матір’ю, батьком-вихователем, матір’ю-вихователькою.

Статтею 28 Закону України від 1 липня 2014 року №1556-VII «Про вищу освіту» (далі – Закон №1556) визначено типи закладів вищої освіти.

Пунктом 3 частини третьої ст. 61 Закону №1556 визначено, що до інших осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, належить, зокрема, лікар (провізор)-інтерн – особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, виконує програму підготовки в інтернатурі за відповідною спеціальністю під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я та закріпленого за ним викладача кафедри закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, та бере участь у наданні всіх видів медичної допомоги, передбачених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики;

Згідно з п. 2 розд. І Положення про інтернатуру, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 №1254, інтернатура – форма первинної спеціалізації осіб за лікарськими та фармацевтичними/провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або фармацевта/провізора-спеціаліста.

Програма підготовки в інтернатурі – єдиний комплекс освітніх та практичних компонентів, спланованих і організованих закладами вищої освіти і базами стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів з метою забезпечення набуття лікарями (фармацевтами/провізорами)-інтернами компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або фармацевта/провізора-спеціаліста, та який ґрунтується на академічній доброчесності, медичній і фармацевтичній етиці та деонтології, доказовій медицині.

Враховуючи викладене, суми коштів, сплачені платником податку на користь медичного або фармацевтичного закладу вищої освіти для компенсації вартості навчання такого платника податку, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у інтернатурі, при додержанні всіх норм ст. 166 ПКУ, можуть прийматися у розрахунок податкової знижки такого платника податку за звітний рік.

Подання скарги на ППР, отримане в період дії воєнного стану

При отриманні в період дії воєнного стану на території України податкового повідомлення-рішення (далі – ППР) платник податків може подати до ДПС скаргу протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків ППР за результатами камеральних, фактичних та документальних позапланових перевірок, поновлення перебігу строків проведення яких встановлено п.п. 69.9 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Разом з цим, протягом шести місяців з дати закінчення строку, встановленого абзацом першим п. 56.3 ст. 56 ПКУ (10 робочих днів), платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). У скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку. ДПС, розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на
подання скарги в адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними.

Строки подання скарги на ППР або будь-яке інше рішення контролюючого органу можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених п. 102.6 ст. 102 ПКУ.

Оскільки оскарження інших рішень органів ДПС та ППР, в яких визначається грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового законодавства, що отримані в період дії правового режиму воєнного стану на території України, зупиняється, то перебіг строку для подання та розгляду таких скарг починається з дня наступного за днем припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику надіслати скаргу до ДПС.

У вересні декларацію акцизного податку необхідно подати за оновленою формою

Наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2022 №151 «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.07.2022 за №763/38099 (далі – Наказ №151), внесено зміни до форми податкової декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №14.

Згідно з частиною другою п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Наказ №151 набрав чинності з дня його офіційного опублікування, тобто 22.07.2022 (опубліковано в Офіційному віснику України №56).

Враховуючи викладене, платники акцизного податку вперше подають декларацію акцизного податку з урахуванням змін, внесених Наказом №151, не пізніше 20 вересня 2022 року за звітний період – серпень 2022 року.

Фактична перевірка на підставі поданої інформації через чат-бот у Telegram

Нещодавно ДПС запущено новий сервіс для громадян – чат-бот «StopViolationBot» в месенджері Telegram, за допомогою якого будь-яка особа, в будь-який час доби чи місці може оперативно інформувати ДПС про факти виявлення ймовірних порушень законодавства щодо:

незастосування РРО/ПРРО, невидачу чеків;

відмову у розрахунку банківською карткою;

торгівлю без ліцензій, порушення порядку реалізації підакцизної продукції;

завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби, пальне;

неоформлення трудових відносин з найманими працівниками;

здійснення господарської діяльності без державної реєстрації.

Відповідно до діючих нормативно-правових актів та розпорядчих документів ДПС, отримана інформація із зовнішніх джерел, в тому числі чат-боту «StopViolationBot», може слугувати підставою для проведення фактичної перевірки.

Необхідно зазначити, що однією з підстав для проведення фактичної перевірки податковими органами є наявність та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, зокрема щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, у тому числі із забезпеченням можливості проведення розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, виробництва та обігу підакцизних товарів.

Таким чином, наявна в ДПС податкова інформація, отримана через чат-бот «StopViolationBot», про можливі порушення платниками податків законодавства, досліджуватиметься та перевірена в процесі проведення фактичних перевірок платників податків.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області

Вам також може сподобатися...