До уваги керівників громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань…

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Шановні керівники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства) Кременецького району, які зареєстровані в установленому порядку і які не менше шести місяців до дати оприлюднення адміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради проводять на території Кременецького району заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проєкти, пов’язані з визначеною законодавством сферою діяльності місцевої державної адміністрації!

Районна державна адміністрація повідомляє про початок процедури формування громадської ради при райдержадміністрації в кількості 15 осіб, як тимчасового консультативно-дорадчого органу.

Перелік документів для кандидатів:

заява (довільної форми);

рішення інституту громадянського суспільства про делегування кандидата до складу громадської ради;

заява кандидата з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,.Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання районній державній адміністрації письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної чи регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення райдержадміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді на адресу: 44310694@mail.gov.ua

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення райдержадміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами місцевих рад усіх рівнів, посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.

Прийом документів завершується 6 липня 2021 року.

Відповідальна особа за прийом документів Боклажко Оксана Миколаївна, тел. 0674939128.

Дата проведення установчих зборів – 4 серпня 2021 року. Запрошуємо до співпраці!

Вам також може сподобатися...