Конкурс послуг з вивезення ТПВ

Лановецька міська рада повідомляє, що 23 липня 2024 року о 10:00 год відбудеться конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Лановецької міської територіальної громади.

Проведення конкурсу відбудеться в приміщенні залу засідань Лановецької міської ради, за адресою: 47402, Тернопільська область, Кременецький р-н., м. Ланівці, вул. Незалежності, 34.

Особи організатора конкурсу, уповноважені здійснювати комунікацію з учасниками:

Ходанович Сергій Вікторович – начальник відділу інфраструктури, інвестицій та житлово-комунального господарства Лановецької міської ради.

Засоби зв’язку: телефон: (096) 821-62-92;

Е-mail: mrada@lanmisto.gov.ua.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 року № 918 (далі – Порядок), організатор конкурсу оприлюднює конкурсну документацію, передбачену пунктом 10 цього Порядку, а також оголошення про дату, час та місце проведення конкурсу на своєму офіційному веб-сайті не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення конкурсу.

Конкурсна документація – встановлені організатором конкурсу умови, за якими учасники конкурсу подають конкурсні пропозиції на конкурс.

Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу є обов’язковими для конкурсної комісії та його учасників.

Для участі у конкурсі учасники подають заяву, яка повинна містити таку інформацію:

номер та назву об’єкта конкурсу;

найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця;

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб – підприємців (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта);

місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

До заяви додається конкурсна пропозиція, яка включає:

перелік документів, передбачений конкурсною документацією;

запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів, розраховані відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку.

Конкурсна пропозиція подається особисто чи надсилається засобами поштового зв’язку конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, або подається в електронній формі на адресу електронної пошти організатора конкурсу чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 3 календарних дні до початку проведення конкурсу.

Пропозиції, які надійшли після встановленого строку їх подання, повертаються учаснику без розгляду.

До роботи конкурсної комісії з питань організації та проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Лановецької міської територіальної громади запрошуються представники територіального органу Держпродспоживслужби, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення.
Зазначені особи, які бажають взяти участь в роботі конкурсної комісії, повідомляють голові конкурсної комісії про цей намір не пізніше ніж за п’ять днів до дати проведення конкурсу в довільній формі шляхом повідомлення на електронну пошту чи засобами інформаційно-комунікаційних систем.

Вам також може сподобатися...