ГУ ДПС України у Тернопільській області інформує!

Тернопільському бізнесу упродовж 2023 року відшкодовано понад 2,2 млрд грн податку на додану вартість

У 2023 році року суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами з урахуванням перехідних залишків минулих періодів 2 млрд 210 млн грн податку на додану вартість.

Загалом протягом минулого року про відшкодування податку на додану вартість повідомили 184 суб’єкти господарювання краю. Заявлена платниками до повернення сума склала понад 2 млрд гривень.

За результатами проведених перевірок податковими органами області торік упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 62 млн гривень.

На початок січня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 174 млн гривень, оскільки 158 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 млн грн – у судовому та адміністративному розгляді.

Ідентифікатор форми в електронному вигляді для подання Податкової декларації екологічного податку

Відповідно до п. 4 розд. ІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 із змінами та доповненнями, електронні форми документів у форматі за стандартом на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML) оприлюднюються на офіційному вебпорталі ДПС.

На офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів розміщені електронні форми Податкової декларації екологічного податку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.09.2023 № 488) за ідентифікаторами форм F0302006 (для фізичних осіб) та J0302006 (для юридичних осіб) разом з додатками:

Додаток 1 «Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення» – за ідентифікатором форми F/J0320106 (F – для фізичних осіб, J – для юридичних осіб);

Додаток 2 «Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти» – за ідентифікатором форми F/J0320206 (F – для фізичних осіб, J – для юридичних осіб);

Додаток 3 «Розрахунок за розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах» – за ідентифікатором форми F/J0320306 (F – для фізичних осіб, J – для юридичних осіб);

Додаток 4 «Розрахунок за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi)» – за ідентифікатором форми F/J0320406 (F – для фізичних осіб, J – для юридичних осіб);

Додаток 5 «Розрахунок за утворення радiоактивних вiдходiв i сплачується за придбання джерел(а) iонiзуючого випромiнювання» – за ідентифікатором форми F/J0320506 (F – для фізичних осіб, J – для юридичних осіб);

Додаток 6 «Розрахунок за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк» – за ідентифікатором форми F/J0320606 (F – для фізичних осіб, J – для юридичних осіб).

У які терміни ФОП на загальній системі оподаткування відображає амортизаційні відрахування у графі 10 Типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат?

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, визначений ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Відповідно до п. 177.10 ст. 170 ПКУ фізичні особи – підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Так, наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2021 № 261 затверджено Типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – Типова форма) та Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат, фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – Порядок № 261).

Згідно з абзацом шостим п.п. 6 п. 1 розд. ІІ Порядку № 261 у графі 10 Типової форми відображається сума амортизаційних відрахувань, яка складається з підсумкового значення рядка 11 Додатка «Облік амортизаційних відрахувань основних засобів та нематеріальних активів» до Типової форми (далі – Додаток), що розраховується за власним бажанням платника та є необов’язковим для заповнення.

При цьому п. 10 розд. ІІІ Порядку № 261 розрахунок амортизаційних відрахувань звітного періоду здійснюється у графах 10 – 12 відповідно, зокрема:

у графі 11 вказується сума амортизаційних відрахувань, яка визначається множенням місячної суми амортизації (графа 9) на кількість місяців корисного використання (експлуатації) у звітному періоді. Підсумкова сума амортизаційних відрахувань за звітний період переноситься до графи 10 типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Відповідно до п. 177.11 ст. 170 ПКУ фізичні особи – підприємці подають річну податкову декларацію про майновий стан і доходи у строк, визначений п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями.

Враховуючи викладене, оскільки звітним періодом фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування є календарний рік, то у графі 10 Типової форми відображається сума амортизаційних відрахувань за звітний календарних рік, тобто один раз на рік.

Штрафні санкції за порушення встановленого порядку взяття на облік/внесення змін фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди CRS в контролюючих органах

Пункт 39 прим. 3.3 ст. 39 прим. 3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначає облік у контролюючих органах фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS, відповідно до п.п. 39 прим. 3.3.1 якого фінансові агенти, які є підзвітними фінансовими установами для цілей Багатосторонньої угоди CRS та відповідно до Загального стандарту звітності CRS, зобов’язані подати заяву про взяття їх на облік у контролюючому органі протягом 60 календарних днів після встановлення фінансовим агентом статусу підзвітної фінансової установи.

Порядок взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.08.2023 № 468 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 468).

Взяття на облік підзвітних фінансових установ здійснюється шляхом подання заяви про взяття на облік/зняття з обліку Підзвітної Фінансової Установи/внесення змін до відомостей про Підзвітну Фінансову Установу (далі – Заява про взяття на облік), форма якої наведена у додатку 1 до Порядку № 468, в електронній формі через електронний кабінет платника податків або іншими засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» із змінами та доповненнями (пп. 1, 8 розд. ІІ Порядку № 468).

Згідно з п. 117.6 ст. 117 ПКУ неподання фінансовим агентом Заяви про взяття його на облік відповідно до вимог п. 39 прим. 3.3 ст. 39 прим. 3 ПКУ тягне за собою накладення штрафу у 20 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Сплата такого штрафу не звільняє фінансового агента від обов’язку реєстрації та виконання інших вимог ст. 39 прим. 3 ПКУ.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області

Вам також може сподобатися...