ГУ ДПС України у Тернопільській області інформує!

Тернопільщина: землевласники спрямували до місцевих бюджетів майже 429 млн грн земельної плати

З початку року платники податків Тернопільщини забезпечили надходження плати за землю в сумі 428 млн 931,5 тис. гривень. Це перевищило надходження січня-вересня минулого року на 143,4 млн гривень.

Більша частина цього платежу – внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували за 9 місяців цього року понад 308,3 млн грн плати за землю, що на 63,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період торік.

Фізособи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 120,6 млн грн плати за землю. Це на 80,1 млн грн більше, ніж за 9 місяців 2022 року.

Нагадаємо, надходження від земельної плати у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад.

Тимчасово окупована територія: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Згідно з п.п. 69.22 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) рішення про встановлення податкових пільг приймаються стосовно об’єктів житлової/нежитлової нерухомості, у тому числі їхніх часток, які внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, зазнали незначних пошкоджень, придатні для проживання/використання за цільовим призначенням (відповідно) та підлягають відновленню шляхом поточного ремонту.

Органи місцевого самоврядування або виконавчої влади мають право:

встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у розмірі, меншому за розмір, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певного типу об’єктів нерухомого майна, що сплачується на відповідній території;

звільняти від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам за місцем розташування об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу копії прийнятих рішень щодо:

встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірі, меншому за розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певного типу об’єктів нерухомого майна, що сплачується на відповідній території;

звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єктів нерухомого майна, що зазнали незначних пошкоджень внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

Такі рішення приймаються за довільною формою, проте додатки до рішення щодо прийнятих ставок із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, рекомендовано складати за формою додатка 3 до Порядку та форми надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1330.

Кодексом передбачено щоквартальне надання до контролюючих органів копій прийнятих рішень. Водночас автоматизація процесів адміністрування Податків, у т.ч. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вимагає наявності у контролюючих органів інформації у електронному вигляді, зокрема у форматі Word та/або Excel.

Враховуючи зазначене, рекомендується органам місцевого самоврядування або виконавчої влади надавати до контролюючих органів не тільки копії прийнятих рішень, а й електронну форму цих рішень.

Щодо відповідальності: платники єдиного податку першої та другої груп не сплатили та/або сплатили не в повному обсязі авансові внески за січень-березень 2022 року

Відповідно до п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності (п. 295.2 ст. 295 ПКУ).

Несплата (неперерахування) або сплата (перерахування) не в повному обсязі фізичною особою – платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відс. ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до ПКУ (п. 122.1 ст. 122 ПКУ).

Підпунктом 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ визначено, що нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного платником податків, – після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання (п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ).

Згідно з абзацом третім п. 129.4 ст. 129 ПКУ на суми грошового зобов’язання, визначеного п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення його сплати, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відс. річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Так, у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої п. 46.2 ст. 46 ПКУ, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні (абзац перший п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ).

Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, зокрема, щодо строків сплати грошових зобов’язань, визначених контролюючими органами, граничний строк сплати яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 до 01.06.2022, за умови їх сплати не пізніше 01.08.2022 (абзац десятий п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ).

Платники податків, у тому числі щодо своєї філії або акцизного складу, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, передбачених ПКУ, за умови виконання ними податкових обов’язків щодо, зокрема, сплати податків і зборів протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків (абзац чотирнадцятий п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ).

Отже, з урахуванням норм п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ у разі несплати та/або сплати не в повному обсязі авансових внесків за січень – лютий 2022 року (терміни сплати – 20.01.2022 та 18.02.2022 відповідно) до фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку першої та другої груп застосовується відповідальність, передбачена п. 122.1 ст. 122 ПКУ, та пеня згідно з п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ.

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп, які мали можливість сплатити, але не сплатили або сплатили не в повному обсязі авансовий внесок за березень 2022 року (термін сплати – 18.03.2022, припадає на період з 24.02.2022 по 01.06.2022), звільняються від відповідальності, передбаченої п. 122.1 ст. 122 ПКУ, та пені згідно з п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, за умови сплати такого авансового внеску не пізніше 01.08.2022 (включно). У разі сплати авансового внеску за березень 2022 року після 01.08.2022 до таких платників єдиного податку застосовується відповідальність та пеня.

Поряд з цим, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп, які не мали можливості своєчасно сплатити авансовий внесок за березень 2022 року, звільняються від відповідальності з обов’язковим виконанням такого обов’язку:

протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні;

протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення такої можливості.

При цьому підтвердження можливості чи неможливості виконання платниками обов’язків здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.07.2022 № 225 «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження».

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області

Вам також може сподобатися...