ГУ ДПС України у Тернопільській області інформує!

Тернопільщина: платники отримали майже 73 тис. адміністративних послуг

Протягом січня-вересня 2023 року фахівці структурних підрозділів ГУ ДПС у Тернопільській області надали 72 889 адміністративних послуг, що на 5060 послуг більше, ніж за аналогічний період 2022 року. У тому числі ДПІ та управлінням податкових сервісів у січні-вересні 2023 року надано 49633 адмінпослуги, порівняно з аналогічним періодом 2022 року кількість наданих послуг збільшилася на 2764.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, які були надані 31766 фізичним особам (43,5%), надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яка була надана 11644 фізичним особам (16%), витягів з реєстру платників єдиного податку – 9478 (13%), реєстрації платників єдиного податку – 5986 (8,2%).

Довідка за формою 34-ОПП при взятті на облік нерезидента та/або відокремленого підрозділу нерезидента: нюанси отримання

Відповідно до п. 64.5 ст. 64 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та розд. IV Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, із змінами (далі – Порядок № 1588), для взяття на облік нерезидент (іноземна компанія, організації) та його відокремлений підрозділ, у тому числі постійне представництво подає до контролюючого органу заяву нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або відокремленого підрозділу) за формою № 1-ОПН (далі – заява за формою № 1-ОПН) та копії документів, визначені пп. 4.2, 4.4 розд. IV Порядку № 1588.

У разі взяття на облік як платників податків і зборів у контролюючих органах юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиного державного реєстру), зокрема, іноземних компаній, організацій та їх відокремлених підрозділів, контролюючий орган за основним місцем обліку/державна податкова інспекція обслуговування (далі – ДПІ обслуговування) формує довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру за формою № 34-ОПП (далі – Довідка за формою № 34-ОПП). Така довідка надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків або представнику, уповноваженій особі платника податків у контролюючому органі за основним місцем обліку/ДПІ обслуговування (п. 64.3 ст. 64 ПКУ, п. 3.11 розд. III Порядку № 1588).

Форма Довідки за формою № 34-ОПП затверджена Порядком № 1588 (додаток 2 до Порядку № 1588).

Довідка за формою № 34-ОПП видається безоплатно та є дійсною лише на території України (п. 3.12 розд. ІІІ Порядку № 1588).

У Довідці за формою № 34-ОПП міститься наступна інформація:

1) у полі «податковий номер» – зазначається код ЄДРПОУ (для відокремленого підрозділу нерезидента) або 9-значний податковий номер, що присвоюється контролюючим органом іноземній компанії, організації;

2) у рядку «повне найменування» – повне найменування іноземної компанії, організації або відокремленого підрозділу нерезидента;

3) у рядку «місцезнаходження» зазначається:

– для іноземних компаній, організацій залежно від першої події чи підстав взяття на облік зазначаються дані про місцезнаходження відокремленого підрозділу, постійного представництва, нерухомого майна нерезидента, установи (відділення) банку або іншої, фінансової установи, в яких відкривається рахунок, місцезнаходження української юридичної особи, інвестиційні активи якої придбаваються;

– для відокремленого підрозділу нерезидента – місцезнаходження на території України;

4) у рядку «керівник (представник)» зазначаються дані про керівника або представника нерезидента або відокремленого підрозділу нерезидента, наданих у заяві за формою № 1-ОПН;

5) у рядку «узятий на облік у контролюючих органах» зазначається дата та номер взяття на облік у контролюючому органі;

6) після рядка «(найменування та код контролюючого органу)» зазначається:

– для відокремленого підрозділу нерезидента, що обліковується як постійне представництво нерезидента – «відокремлений підрозділ, який є постійним представництвом нерезидента»;

– для іноземної компанії, організації – «як нерезидент, що придбаває нерухоме майно або отримує майнові права на таке майно в Україні», «як нерезидент, що відкриває рахунки в банках України», «як нерезидент, який здійснює в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, що не є постійними представництвами», «як нерезидент – платник податку на прибуток, який здійснює в Україні діяльність через постійне представництво», «як нерезидент – платник податку на прибуток, що набуває право власності на інвестиційний актив».

Довідка за формою № 34-ОПП підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) та скріпляється печаткою контролюючого органу.

Таким чином, контролюючий орган за основним місцем обліку/ДПІ обслуговування надсилає нерезиденту та/або відокремленому підрозділу нерезидента, у тому числі постійному представництву не пізніше наступного робочого дня з дня взяття його на облік Довідку за формою № 34-ОПП. Також за згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік, така довідка може бути видана йому або представнику, уповноваженій особі платника податків у контролюючому органі за основним місцем обліку/ДПІ обслуговування.

Які дії юрособи – платника єдиного податку третьої групи, яка з 01.08.2023 автоматично вважається платником єдиного податку відповідної групи, якщо нею перевищено обсяг доходу, розрахований пропорційно до кількості календарних місяців 2023 року, протягом яких не застосовувалися особливості оподаткування?

Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» внесено зміни з 01.08.2023, зокрема, до підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ), який доповнено новим п. 9 прим. 1 щодо особливостей переходу суб’єктів господарювання, які використовували особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Платники податків, які станом на 31 липня 2023 року використовували особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та не відмовилися від їх використання самостійно, і до переходу на такі особливості були платниками єдиного податку, з 01 серпня 2023 року автоматично вважаються платниками єдиного податку тієї групи єдиного податку, на якій вони перебували до моменту переходу на застосування особливостей третьої групи, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ (п.п. 9 прим. 1.4.1 п.п. 9 прим. 1.4 п. 9 прим. 1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Підпунктом 9 прим. 1.4.3 п.п. 9 прим. 1.4 п. 9 прим. 1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що у 2023 звітному році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку, встановлений п. 291.4 ст. 291 ПКУ, визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Згідно з п.п. 3 п. 293.8 ст. 293 ПКУ платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених п. 293.3 ст. 293 ПКУ, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою 1 розд. ХIV ПКУ, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308 (далі – Заява).

Таким чином, юридична особа – платник єдиного податку третьої групи, у якої виявлено перевищення граничного обсягу доходу, розрахованого відповідно до п.п. 9 прим. 1.4.3 п.п. 9 прим. 1.4 п. 9 прим. 1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, зобов’язана:

застосувати до суми перевищення ставку єдиного податку у подвійному розмірі;

перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.

При цьому не пізніше 20 жовтня 2023 року необхідно подати Заяву, у рядку 5.5 якої зазначити дату (період) відмови від застосування спрощеної системи оподаткування «з 01 жовтня 2023 року».

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області

Вам також може сподобатися...