ГУ ДПС України у Тернопільській області інформує!

Понад 184 млн грн акцизного податку надійшло до місцевого й державного бюджетів від платників Тернопільщини

Упродовж січня-вересня цього року до місцевих бюджетів області надійшло 69,9 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Зокрема, 44,9 млн грн надійшло від продажу алкогольних напоїв, 23,3 млн грн – від продажу пива та 1,7 млн грн – від реалізації тютюнових виробів.

Нагадаємо, що відповідно до норм Бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі 5 відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу.

До державного ж бюджету суб’єкти господарювання області за 9 місяців цього року спрямували 114,2 млн грн акцизного податку. Варто зазначити, що на території Тернопільської області здійснюють діяльність 18 підприємств-виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до державного бюджету.

Структуру акцизного податку до державного бюджету складають надходження:

  • від виробництва горілчаної продукції – 98,5 млн грн;

  • від виробництва пива – 15,5 млн грн;

  • від виробництва спирту – 228 тис. грн;

  • від виробництва електроенергії – 20 тис. гривень.

Щодо отримання відомостей з ДРФО – платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору (в електронному вигляді)

Відповідно до п. 1 розд. X Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 зі змінами та доповненнями, фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) чи в окремому реєстрі Державного реєстру, може отримати відомості про себе, наявні у Державному реєстрі.

Згідно з п. 42 прим. 1.2 ст. 42 прим. 1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, в тому числі, шляхом, зокрема, отримання будь-якого документа, що стосується такого платника податків та має бути виданий йому контролюючим органом згідно із законодавством України, або інформації з баз даних про такого платника податків шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Фізичній особі (громадянину України, іноземцю, особі без громадянства), яка має кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП), для направлення запиту щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору в електронному вигляді (F1319103) (далі – Запит) через Електронний кабінет необхідно:

1. Увійти до Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

При цьому доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням КЕП, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія.Підпис або «хмарного» КЕП.

2. У меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету обрати розділ «Запит про суми виплачених доходів» та натиснути «Створити».

3. Вказати період, за який необхідно отримати відомості, натиснути «Зберегти».

4. Підписати за допомогою КЕП або «хмарного» КЕП, після чого Запит буде автоматично відправлений.

Отриману відповідь на запит за формою F1419103 «Вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору вiдповiдь на запит в електронному виглядi» можна переглянути та завантажити в pdf у режимі «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» або у розділі «Запит про суми виплачених доходів» меню «ЕК для громадян».

Відомості про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору в електронному вигляді надаються, починаючи з 1 кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (поквартально), з 1 кварталу 2021 року поквартально в розрізі місяців із зазначенням номера кварталу та місяця, відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення.

Персоніфікований облік військового збору запроваджений з 01.01.2021.

Яким чином заповнюють реквізит «Податковий період» в уточнюючій податковій декларації збору за місця для паркування транспортних засобів

Форма податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2022 № 403) (далі – Декларація), передбачає заповнення реквізиту «Податковий період» у рядку 2 заголовної частини Декларації та рядку 1 заголовної частини додатка «Розрахунок № збору за місця для паркування транспортних засобів» (далі – додаток) до Декларації.

Рядок 2 «Податковий період» Декларації складається з рядків 2.1 «звітний» та 2.2 «що уточнюється».

У разі подання Декларації з типом «Уточнююча», квартал, який уточнюється, та рік, квартал якого уточнюється, зазначаються у рядку 2.2 Декларації. При цьому, рядок 2.1 не заповнюється.

Рядок 1 «Податковий період» додатка до Декларації складається з рядків 1.1 «звітний» та 1.2 «що уточнюється».

У разі подання додатка до Декларації з типом «Уточнююча», у рядку 1.2 зазначаються квартал, який уточнюється, рік, квартал якого уточнюється, та поле «Реєстраційний номер Декларації в контролюючому органі, що уточнюється» (вказується номер, за яким було зареєстровано в контролюючому органі Декларацію, показники якої уточнюються (виправляються), – останньої поданої Декларації за відповідний податковий період, що уточнюється по відповідній території територіальної громади).

Значення рядка 1.2 додатка до Декларації має дорівнювати значенню рядка 2.2 Декларації, а значення поля «Реєстраційний номер Декларації в контролюючому органі, що уточнюється» додатка до Декларації має дорівнювати значенню поля «Реєстраційний номер Декларації в контролюючому органі, що уточнюється» рядка 1 заголовної частини Декларації.

При цьому, якщо подається Декларація з типом «Уточнююча» (у рядку 1 Декларації позначка «Уточнююча» та заповнений рядок 2.2), то додаток до Декларації не може бути наданий із заповненим рядком 1.1.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області

Вам також може сподобатися...