Порядок призначення і виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян

Порядок призначення і виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Кабінетом Міністрів України на виконання Закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян», затверджено Порядок призначення і виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (далі – Порядок).

Згідно вищенаведеного Порядку, до осіб, які мають право на щомісячну грошову виплату, належать:

1) громадяни з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України таяким починаючи з 2014 року:

– присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”;

– нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів;

– нагороджено орденом “За мужність” трьох ступенів;

– нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів;

2) члени сім’ї загиблих (померлих) громадян із числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною:

– батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, установленого частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (незалежно від тривалості страхового стажу), або вони мають право на пенсію незалежно від віку відповідно до частини третьої статті 114 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, на дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах чи пенсію із зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або вони є особами з інвалідністю;

– діти (в тому числі діти, що народилися до спливу 10 місяців з дня смерті особи, яка мала особливі заслуги перед Батьківщиною), які не досягли 18-річного віку або яким виповнилося 18 років, але вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18-річного віку;

– діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого

закладу освіти або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), – до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до досягнення ними 23-річного віку, діти-сироти – до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Для отримання щомісячної грошової виплати вищезазначеним категоріям громадян потрібно звернутися з відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду України ( заява подається незалежно від того, чи перебувають особи на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувачі пенсії (щомісячного довічного грошового утримання).

Заява може бути подана, як в паперовій формі, так і в електронній через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням електронного підпису.

При поданні заяви у паперовій формі заявник повинен пред’явити паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні).

Заява подається особою особисто або через законного представника недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена, малолітньої або неповнолітньої особи. До заяви необхідно додати перелік документів для певної категорії осіб, які мають право на призначення та виплату вище- зазначеної щомісячної грошової допомоги.

Варто зазначити, що така виплата не призначається та не виплачується особам, діяння (дії або бездіяльність) яких були прямо чи опосередковано спрямовані, сприяли або сприяють державі-агресору, його збройним формуванням або окупаційній адміністрації держави-агресора, порушенню прав та свобод людини і громадянина, норм міжнародного гуманітарного права та стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду у зв’язку із вчиненням ними злочину проти основ національної безпеки, вчиненням або сприянням вчиненню терористичного акту, втягненням у вчинення терористичного акту, публічними закликами до вчинення терористичного акту, утворенням терористичної групи чи терористичної організації, фінансуванням тероризму, вчиненням злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державного кордону, злочину проти встановленого порядку

несення військової служби (військового злочину), злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Грошова допомога особам з інвалідністю внаслідок війни

1 та 2 групи

16 грудня 2022 року Кабінетом Міністрів України було винесено Постанову № 1393 «Про реалізацію спільного з Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проекту щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни».

Стартував проект щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни 1 та 2 групи 16 лютого 2023 року. Заяву на отримання грошової допомоги можна подати на сайті eveteran.gov.ua.

Хто може отримати грошову допомогу?

Проект поширюється на повнолітніх громадян України, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Особи з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок війни зможуть отримати грошову допомогу одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника у розмірі 4 000 гривень на місяць. Виплати будуть здійснюватися протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги. Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї заявника для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Як подати заяву в електронній формі на вебсайті eveteran.gov.ua Міністерства у справах ветеранів України?

Звертаємо увагу! Перед тим, як подавати заявку, переконайтеся, що маєте електронний підпис.

Покроковий алгоритм заповнення заяви на отримання допомоги:

1. Зайдіть на сторінку вебсайту eveteran.gov.ua.

2. Щоб розпочати, перейдіть за посиланням “Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни”.

3. Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

4. Перевірте своє прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків  та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.
Якщо у вас немає банківського гривневого рахунку, ви можете  відкрити його в одному з банків на вибір та дізнатися його міжнародний номер IBAN.
Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, необхідно подати нову заяву на вебсайті eveteran.gov.ua.

5. Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник.

6. Заяву буде надіслано до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни – особи з інвалідністю І або ІІ групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України  для подальшої виплати грошової допомоги протягом семи робочих днів на вказаний у заяві банківський рахунок.

Із міркувань безпеки даних ветеранів війни заявникам повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися.

Подача заявки на отримання грошової допомоги – безкоштовна та заповнюється отримувачем самостійно.

І разі ненадходження коштів або виникнення потреби в зміні міжнародного номера банківського рахунка IBAN, заявник може повторно подати заяву на отримання грошової допомоги. Заявнику надається можливість подати не більше однієї заяви впродовж одного календарного дня.

У разі неотримання виплати у зазначений термін телефонуйте до Міністерства у справах ветеранів за номером: +380636889596.

Додаткова винагорода військовослужбовцям

під час дії режиму воєнного стану

 Додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 100000 гривень та 30000 гривень запроваджено після повномасштабного вторгнення РФ та введення режиму воєнного стану на території України Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №168. 

Однак , із 01 лютого 2023 року Урядом проведено диференціацію розміру таких виплат залежно від місцезнаходження військовослужбовців та виконуваних ними завдань, зокрема, затверджено три види додаткової грошової винагороди в сумі : 100000, 50000 та 30000 гривень.

Кому із військовослужбовців виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі 100000 гривень :

Тим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення, здійснення, зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів, у тому числі військовослужбовцям строкової служби, та виконують бойові або спеціальні завдання – в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах:

 •      під час ведення бойових або спеціальних дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових або спеціальних завдань військовою частиною, підрозділом, у тому числі зведеним, першого ешелону оборони або наступу, контрнаступу, контратаки до батальйону включно;

 •  у районах ведення бойових дій з виявлення повітряних цілей противника;

 • із здійснення польотів у районах ведення бойових дій, ведення повітряного бою;

 •   у районах ведення бойових дій з вогневого ураження противника у складі підрозділу чи засобу ракетних військ і артилерії;

 • на території противника, в тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ, тимчасово окупованих або захоплених противником територіях;

 •   з вогневого ураження повітряних чи морських цілей противника;

 • з виводу повітряних суден з-під удару противника з виконанням зльоту;

 • кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії, поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування;

 •  у районах ведення бойових дій медичному персоналу медичних частин та підрозділів;

 • з відбиття збройного нападу чи вогневого ураження противника на об’єкти, що охороняються, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

Кому із військовослужбовців виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі 30000 гривень

 • військовослужбовцям, які в установленому законодавством порядку відряджені до складу військових адміністрацій у районах ведення бойових дій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі; 

 • військовослужбовцям, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами чи розпорядженнями – в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових чи спеціальних завдань:

у складі діючих угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ;

 • з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;

 • із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими та логістичними розпорядженнями.

Для кого встановлений новий розмір додаткової грошової винагороди у 50000 гривень

Військовослужбовців, які виконують бойові чи спеціальні завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, у тому числі поза районами ведення бойових дій, який здійснює оперативне чи бойове управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових чи спеціальних завдань військовою частиною або підрозділом, зокрема зведеним, першого ешелону оборони або наступу, контрнаступу, контратаки до батальйону включно – в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Перелік цих органів військового управління, штабів угруповань військ затверджується Головнокомандувачем ЗСУ або начальником Генерального штабу ЗСУ.

Кому із 01 лютого 2023 року припинили виплату додаткової грошової винагороди у розмірі 30000 гривень

Військовослужбовцям військових частин та підрозділів, які не підпадають під вищеназвані критерії, не перебувають у районах ведення бойових дій, не входять до складу Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача ЗСУ, строковикам і курсанти ВВНЗ, офіцерам управлінь і штабів.

Із 01 лютого 2023 року збільшено мінімальний розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців до 20100 гривень (за рахунок щомісячної премії).

Вам також може сподобатися...