Право регресу

Право регресу – право особи, що відшкодувала шкоду, звернутися з вимогою про повернення виплаченого до боржника, з вини якого завдано шкоди.

У Постанові Пленуму Верховного Суду України від 27.03.92 № 6 “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” передбачено, що особа, яка відповідає за шкоду, заподіяну з вини іншого, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи, не буде суперечити закону пред’явлення за вибором потерпілого вимог про відшкодування шкоди безпосередньо до винної особи, якщо за законом межі відповідальності останньої і особи, яка за неї відповідає, однакові.

З винної особи за регресною вимогою стягується сума майнових витрат, понесених на виконання зобов’язання по відшкодуванню шкоди, а якщо законом встановлено межі відшкодування або межі відповідальності винної особи, то з неї витрати стягуються в цих межах.

Особа, що відшкодувала шкоду, за яку передбачена відповідальність у солідарному порядку, має право зворотної вимоги до кожного з солідарних боржників у рівній частці, якщо інше не встановлено законом, як у випадках, коли відшкодування було присуджено з усіх боржників, так і при покладенні цього обов’язку на вимогу потерпілого на частину з них.

Р егресна вимога може бути пред’явлена протягом трьох років, з дня виконання зобов’язання про відшкодування шкоди.

Отже, умовами для застосування регресу (зворотної вимоги) є:

Право регресної вимоги до винної особи має третя особа після виконання нею зобов’язання перед потерпілим;

Регрес застосовується після припиненні зобов’язання з відшкодування шкоди.

В ідповідно частини 5 статті 1191 Цивільного кодексу України батьки (усиновлювачі), опікун або піклувальник, а також заклад або особа, що зобов’язані здійснювати нагляд за малолітньою або неповнолітньою особою, які відшкодували шкоду, завдану малолітньою або неповнолітньою особою чи фізичною особою, яка визнана недієздатною, не мають права зворотної вимоги до цієї особи.

Дирекція Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

kremenets.ternopil@legalaid.gov.ua

Вам також може сподобатися...