Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

Державна реєстрація фізичної особи – підприємця – це офіційне визнання шляхом засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про фізичну особу – підприємця.

В першу чергу, щоб зареєструватись як фізична особа – підприємець, заявнику необхідно обрати код запланованої діяльності за Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД).

Державна реєстрація фізичних осіб – підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцем проживання фізичної особи – підприємця.

Зареєструватися, як фізична особа – підприємець можливо двома способами:

подати заяву про реєстрацію фізичної особи – підприємця особисто заявником;

подати заяву про реєстрацію через портал електронних сервісів.

Для того, щоб зареєструватися онлайн потрібно:

зареєструватися на сайті;

увійти в персональний кабінет;

сформувати заяву;

підписати заяву електронним підписом (КЕП);

відправити заяву;

отримати документ.

Така електронна заява формується заявником із долученням до неї електронних копій документів необхідних для державної реєстрації, які виготовляються шляхом сканування або ж оригіналів таких електронних документів. Заява для державної реєстрації в електронній формі подається з обов’язковим накладенням заявником власного кваліфікованого електронного підпису.

Для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємцем офлайн, особі необхідно подати :

– заяву про державну реєстрацію фізичної особи – підприємцем;

– копію документу, що посвідчує особу;

– копію картки платника податків;

– також у разі наявності – заяву про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування, форму якої затверджено наказом Мінфіну України.

В окремих випадках для здійснення державної реєстрації фізичної особи – підприємця також подаються документи такі як :

– нотаріально засвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування — для фізичної особи, яка досягла 16 років і воліє займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;

– договір (декларацію) про створення сімейного фермерського господарства — у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або із членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство.

Перелік документів, які необхідно подати для реєстрації є вичерпним і реєстратору заборонено вимагати інші додаткові документи для проведення реєстраційних дій .

Також державний реєстратор може відмовити у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця у випадках, коли :

документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації;

наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;

наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як ФОП;

подані документи суперечать вимогам законів України (частина друга статті 28 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”).

У випадку, коли державний реєстратор приймає рішення про відмову в проведенні реєстраційних дій, він зобов’язаний про це повідомити заявника. У повідомленні про відмові в проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів. Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, така заява заявником подається повторно.

Дирекція Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

kremenets.ternopil@legalaid.gov.ua

Вам також може сподобатися...