Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті…

„Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства”, затвердженим постановою КМУ від 15.07. 2005 No 587 (в редакції постанови КМУ від 10.03.2021 No 185) визначено механізм і напрями підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства у 2021 році.

Для отримання часткового відшкодування вартості за придбаний садивний матеріал (у розмірі до 80 відсотків), проведені роботи та придбання матеріалів для спорудження шпалери і встановлення системи краплинного зрошення (до 50 відсотків вартості без ПДВ) суб’єкти господарювання подають до 15 жовтня обласній комісії такі документи:

1) заявку на отримання бюджетних коштів;

2) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

3) письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх

незаконного одержання та/або нецільового використання;

4) засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною

ділянкою;

5) засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію проектної документації на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників та копію затвердженої Мінекономіки проектної документації на створення виноградників технічних сортів;

6) акти інвентаризації насаджень за встановленими Мінекономіки формами;

7) акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінекономіки формою;

8) реєстри витрат на садивний матеріал і роботи разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг;

9) засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії таких сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для садивного матеріалу вітчизняного виробництва – сертифіката, що засвідчує

сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу – фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера;

10) фотоматеріали з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень, спорудження шпалери та встановлення систем краплинного зрошення.

Для отримання часткового відшкодування вартості за придбання техніки, механізмів та обладнання для садівництва (зокрема, іноземного) – до 30%

вартості суб’єкти господарювання подають до 15 жовтня обласній комісії такі документи:

1) заявку на отримання бюджетних коштів;

2) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

3) письмове зобов’язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими

органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

4) акт приймання-передачі техніки, механізмів та обладнання;

5) засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію свідоцтва про реєстрацію техніки та/або механізмів (якщо вони підлягають обов’язковій державній або відомчій реєстрації);

6) засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії первинних бухгалтерських документів, що підтверджують відповідні витрати та облік на балансі техніки, механізмів та обладнання, зокрема документів про здійснення оплати за них;

7) акт інвентаризації насаджень.

У поточному році один сільгоспвиробник за цією програмою може розраховувати на фінансову підтримку до 60 млн. грн. (з урахуванням

пов’язаних з ним осіб).

Крім того, рішення Уряду надає можливість сільськогосподарським виробникам у 2021 році отримати державну підтримку для часткової

компенсації витрат понесених у 2019-2020 роках за виконані роботи в галузі садівництва, виноградарства і хмелярства. Для отримання компенсації витрат на садивний матеріал і роботи за зазначений період суб’єкти господарювання подають до 1 травня або 15 жовтня 2021 р. обласним комісіям перелік документів, визначений підпунктом 1 пункту 9 цього Порядку.

Детальніше про умови підтримки та участі у програмі аграрії можуть ознайомитись у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації за телефонами: (0352) 52-76-88; (068) 475-0763 Воскресенська Надія Богданівна

Вам також може сподобатися...