Проєкт Схеми планування Лановецької міської ТГ

Повідомлення про оприлюднення проекту Схеми планування Лановецької міської ТГ Тернопільської області, звіту про стратегічну екологічну оцінку та початок процедури розгляду і врахування пропозицій громадськості

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Проект Схеми планування Лановецької міської ТГ Тернопільської області розроблено з метою обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території громади. Завданнями Схеми планування території громади є визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території; формування системи громадського обслуговування населення; організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою; організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів; визначення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини; визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Розробник – ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА».

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Лановецька міська рада Кременецького району Тернопільської області.

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 12-го березня 2021 року і триває до 12-го квітня 2021 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 30 березня 2021р. о 11:00 год. за адресою: м. Ланівці вул. Незалежності, 34, в приміщенні міської ради. Заплановано прилюдне обговорення проекту містобудівної документації «Схеми планування Лановецької міської ТГ Тернопільської області» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (розділ «Охорона навколишнього природного середовища»).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися із проектом Схеми планування Лановецької міської ТГ Тернопільської області та звітом про стратегічну екологічну оцінку:

Ознайомитись із проектом Схеми планування Лановецької міської ТГ Тернопільської області та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна в міській раді за адресою м. Ланівці вул. Незалежності, 34.

Проект Схеми планування Лановецької міської ТГ Тернопільської області та звіт про стратегічну екологічну оцінку доступні за посиланням: https://lanmisto.gov.ua/2021/03/10/proyekt-shemy-planuvannya-lanovetskoyi-miskoyi-tg/

Повідомлення про оприлюднення проекту Схеми планування доступне за посиланням: https://lanmisto.gov.ua/2021/03/10/proyekt-shemy-planuvannya-lanovetskoyi-miskoyi-tg/

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Лановецька міська рада Кременецького району Тернопільської області.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 47400, Тернопільська область, Кременецький район, м. Ланівці, вул. Незалежності, 34.

Відповідальним за розгляд пропозицій громадськості є інспектор відділу земельних відносин, природних ресурсів, містобудування та архітектури Лановецької міської ради – Меньок Олександр В’ячеславович (тел. +38(035)492-24-67).

Електронна адреса: mrada@lanmisto.gov.ua

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 12.03.2021 по 12.04.2021.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Лановецька міська рада.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Вам також може сподобатися...