Освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен є посадовою особою, на яку Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань із захисту прав у сфері освіти.

Основними завданнями освітнього омбудсмена є:

1) сприяння реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення права людини на здобуття якісної та доступної освіти;

2) здійснення заходів щодо додержання законодавства про освіту;

3) вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного доступу до здобуття освіти;

4) сприяння впровадженню інклюзивної форми навчання;

5) сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо додержання в Україні прав людини на освіту;

6) співпраця та взаємодія з МОН та іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, органами управління освітою, правоохоронними органами, міжнародними організаціями, неурядовими громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції.

До освітнього омбудсмена заявники можуть звертатися із скаргами про порушення прав у сфері освіти протягом 1 року.

Заявниками можуть бути:

здобувачі освіти;

батьки, законні представники здобувачів освіти;

педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники.

Скаргу може бути подано окремою особою (індивідуальна скарга) або групою осіб (колективна скарга). Скарга подається заявником освітньому омбудсмену в письмовій (електронній) формі. Скарга надсилається у письмовій формі на адресу Служби освітнього омбудсмена поштою або подається особисто, а в електронній формі – на електронну адресу Служби освітнього омбудсмена з використанням засобів електронного зв’язку або через онлайн форму на вебсайті Освітнього омбудсмена.

У скарзі обов’язково зазначається:

прізвище, ім’я та по батькові заявника;

місце проживання заявника;

опис обставин, у чому полягає порушення прав та законних інтересів, та вимоги про їх поновлення;

електронна адреса, на яку заявникові може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним, у разі подання скарги у електронній формі;

підпис заявника;

дата подання.

Застосування електронного цифрового підпису під час надсилання скарги в електронній формі не вимагається.

До скарги можуть додаватися копії документів, завірені в установленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у скарзі.

У разі коли заявник не зазначає у скарзі свого прізвища, імені, по батькові, місця проживання або не надає інших відомостей, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, скарга реєструється як анонімна та залишається без розгляду.

Скарга, оформлена без дотримання вказаних вимог повертається заявнику з відповідним обґрунтуванням протягом десяти робочих днів з дня її надходження.

Повторні скарги від одного і того самого заявника, з одного і того самого питання не розглядаються.

Скарги розглядаються не довше одного календарного місяця з дня їх надходження. Якщо у місячний строк вирішити порушені у скарзі питання неможливо, встановлюється необхідний для розгляду скарги строк, про що повідомляється заявнику. При цьому загальний строк розгляду скарги становить не більш як 45 календарних днів.

Освітній омбудсмен протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення про обґрунтованість скарги вживає наступні заходи для поновлення та захисту порушених прав заявників:

надає рекомендації закладам освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, органам управління освітою;

відвідує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, а також бере участь в установленому порядку в засіданнях державних органів з питань, що належать до його компетенції;

звертається до органів державної влади, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти;

надає консультації заявнику;

представляє інтереси заявника у суді.

У разі невиконання законних вимог освітнього омбудсмена щодо припинення порушення прав та/або відновлення порушених прав та/або законних інтересів учасників освітнього процесу, перешкоджання здійсненню освітнім омбудсменом чи уповноваженими ним особами своїх повноважень, ненадання інформації у строк, встановлений законом, або надання завідомо недостовірної інформації, винних осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності і накласти штраф від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 188 55 КУпАП).

Після вжиття заходів для поновлення та захисту порушених прав заявників освітній омбудсмен забезпечує розроблення пропозицій щодо вдосконалення актів законодавства у сфері освіти, усунення причин та умов, що призводять до порушення прав і законних інтересів заявників.

Дирекція Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

kremenets.ternopil@legalaid.gov.ua

Вам також може сподобатися...