Експертиза безпеки життєдіяльності

Поняття,предмет та об’єктиекспертизи безпеки життєдіяльності

Експертиза безпеки життєдіяльності, або Експертиза з дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці – це підвидінженерно-технічної експертизи, яка є однією ізвидів судової експертизи.

Дана експертиза проводиться після подання органом, або особою, що її призначає, або залучає експерта, матеріалів, які оформлені відповідно до вимог процесуального законодавства та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5.

Предметом цієї експертизи єотримання фактичних даних про нещасний випадок, стан та умови праці чи іншої діяльності, обставини і умови, що призвели до виникнення небезпечного фактора чи нещасного випадку та інші дані, які мають значення для вирішення справи.Уся зібрана інформація та об’єкти досліджуються,а висновки для результатів експертизи встановлюються на основі спеціальних експертних знань в галузі безпеки життєдіяльності і охорони праці.

Під час проведення такої експертизи з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо.

Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методів дослідження) належить до компетенції експерта.

Завдання експертизи безпеки життєдіяльності

Основними завданнями такої експертизи є:

1) установлення причин,механізму та наслідків нещасного випадку, аварії;

2) установлюється відповідність між діями певних осіб та вимогами нормативно-технічних документів, які регламентують безпечний хід виконання робіт, тощо;

3)встановленняколо осібта причинно-наслідковий зв’язок між їх діями або бездіяльністю,що спричинили настання нещасного випадку, аварії;

5) установлюєтьсявідповідність кваліфікації суб’єкта та характер роботи, яка ним виконується, а також зорупричинно-наслідкових зв’язків,з технічної точки, між діями (бездіяльністю) осіб та настанням події нещасного випадку, аварії тощо;

8) визначається відповідність фактичних умов праці та нормативними вимогам щодо охорони праці.

Перелік дослідних установ

Експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з переліком науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України дія яких поширюється нарегіональні зони:

-Дніпропетровська, Запорізька області(Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз);

– Донецька, Луганська області

(Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз);

– м. Київ, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області(Київський науково-дослідний інститут судових експертиз);

– Автономна Республіка Крим(Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз);

– Волинська, Закарпатська, Львівська та Рівненська області(Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз);

– Миколаївська, Одеська та Херсонська області(Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз).

– Сумська, Полтавська, Харківська області та м. Севастополь(Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса).

А також – Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності зона дії обслуговування, якого поширюється поусіх регіонах.

Важливо – у разі існування обставин, якіпризводять до неможливості або недоцільності проведення експертизи в установі за зоною регіонального обслуговування, орган чи особа, що призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши про відповідні мотиви, доручає її проведення у іншій експертній установі.

Терміни проведення експертиз

Відповідно доп. 1.13Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 терміни проведення експертизивстановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і становлять:

– 10 календарних днів – матеріали, що містять незначну кількістю об’єктів і прості за характером досліджень;

– 30 календарних днів – середня кількість об’єктів та середні за складністюхарактеру дослідження;

– 60 календарних днів – матеріали з великою кількістю об’єктів, або із складним характером досліджень;

– понад 60 календарних днів – щодо матеріалів із великою кількістю об’єктів та вирішуваних питань, або особливо складних за характером досліджень які потребують використання криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, із застосування декількох методів;

– понад 90 календарних днів – якщо експертиза є особливо складною, абобагато об’єктноюі потребує вирішення понад десяти питань із застосуванням досліджень, чи налічує понад п’ять томів матеріалів справи, або є комплексною та потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій.

Початок строку проведення експертизи розпочинається знаступного робочого дня, після надходження матеріалів і закінчується у день направлення їх особі або органу, які призначили експертизу.

У випадку, коли закінчення встановленого строку припадає на неробочий день, тонаступний робочий деньвважатиметься днем закінчення строку.

Важливо, що при значному завантаженні експерта та знаходження в нього на виконанні одночасно понад десяти експертиз, у тому числі комісійних та комплексних, вказані терміни можутьбутипереглянуті, або встановлені додатково з урахуванням необхідного реального часу на їх виконання.

Дирекція Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

kremenets.ternopil@legalaid.gov.ua

Вам також може сподобатися...