Призначення надбавки пенсіонерам, які мають на утриманні дітей

Питання надбавок до пенсії, завжди буде актуальним для населення, яке досягло пенсійного віку і вже отримує пенсію та осіб, які невдовзі реалізують своє право виходу на пенсію. Особливої уваги заслуговує призначення надбавки до пенсії особам, які мають на своєму утриманні дітей.

Так, згідно підпункту 3 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” непрацюючим пенсіонерам, які на своєму утриманні мають дітей до 18 років, виплачується надбавка до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років, у розмірі 150 гривень на кожну дитину.

Особа набуває права на призначення такого виду надбавки за умови, що вонає непрацюючим пенсіонером, тобто припинила роботу або знялася з реєстрації як фізична особа-підприємець та має на утриманні дитину віком до 18 років. Для призначення такої надбавки їй необхідно звернутись із заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії та надати документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, підтверджують перебування його на утриманні заявника.

Документами, які підтверджують, що особа не працює, є: трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу, які надаються відділом персоніфікованого обліку за відповідною формою згідно Положення, та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними. У випадку, коли у зареєстрованої (взятої на облік) внутрішньо переміщеної особи відсутнідокументи, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), факт звільнення з роботи встановлюється на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої особа не працює, та поясненням обставин, у зв’язку з якими неможливо внести запис у трудову книжку чи надати оригінал трудової книжки.

Також, для призначення даної надбавки необхідно подати до органу ПФУ відповідну заяву та певний пакет документів, який складається з:

– паспорта пенсіонера;

– документу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті);

– трудової книжки пенсіонера;

– свідоцтва про народження дитини, яка перебуває на утримання пенсіонера;

– довідки уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні чи про спільне проживання із заявником.

Після надходження заяви та за наявності документів, необхідних для призначення, перерахунку пенсії, орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів,розглядає подані документи та приймає відповідне рішення щодо призначення, перерахункупенсії.

Нарахування та виплата даного виду надбавки, здійснюється до тих пір, поки дитині, або дітям, що перебувають на утриманні, не виповниться 18 років.

Пенсіонери, які на своєму утриманні мають дітей віком до 18 роківі отримують відповідну надбавку до пенсії, в обов’язковому порядку повинні своєчасно повідомляти управління Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку про факт працевлаштування або здійснення підприємницької діяльності. У разі прийняття на роботу чи реєстрації фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, виплата пенсіонеру зазначеної надбавки припиняється.

Слід також зазначити, що на тих дітей, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», надбавка до пенсії не нараховується.

Дирекція Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

kremenets.ternopil@legalaid.gov.ua

Вам також може сподобатися...