Порядок визначення необлікованих об’ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування побутовому споживачу

Кожен громадянин України, який користується природним газом повинен ознайомитися із порядком визначення необлікованих об’ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування побутовому споживачу, щоб при виникненні певних ситуацій знати, які наслідки наступлять за ними, та у випадку порушення своїх прав зуміти їх відстояти.

Отже, якщо Оператором газорозподільної системи (далі – Оператор ГРМ) було виявлено:

– несанкціонований газопровід або несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу, тоді розрахунок об’єму необлікованого природного газу буде здійснюватися за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача за період з дня коли було здійснено останнє контрольне зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з врахуванням терміну на його усунення;

– несанкціоноване відновлення газоспоживання або використання природного газу споживачем при відсутності чи після розірвання договору розподілу природного газу, в такому випадку спожитий об’єм природного газу визначається за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача за період з дня припинення газопостачання (або у разі здійснення попередньої перевірки відключеного стану – з дня проведення такої перевірки, що підтверджуєть належним актом перевірки), а при використанні газу без укладеного договору – з дня його закінчення (розірвання) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням строку на його усунення;

– несанкціоноване підключення газових приладів на об’єкті споживача, що обліковується за нормами споживання, розрахунок об’єму необлікованого природного газу здійснюється за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача за 6 місяців до дня виявлення порушення;

– факт використання природного газу споживачем у випадках, коли споживачем (за відсутності лічильника) протягом місяця з дати настання змін не було письмово повідомлено Оператора ГРМ про зміни, що стосуються збільшення опалюваної площі та збільшення кількості осіб, зареєстрованих на об’єкті побутового споживача, тоді розрахунок об’єму спожитого природного газу буде проводитися за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з врахуванням усіх газових приладів і пристроїв, відлік часу буде починатися із дати, коли відбулись такі зміни, а в разі якщо неможливо встановити цю дату – за останні 6 місяців;

– пошкодження лічильника газу, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу лічильником газу не обліковується або обліковується некоректно (не в повному обсязі), та за умови відсутності недозволеного втручання у роботу лічильника газу, тоді визначення об’єму спожитого природного газу буде проводитися виходячи з 70 відсотків граничних об’ємів споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв, починаючи з дня коли відбулося останнє контрольне зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням строку на його усунення.

– позаштатного режиму роботи лічильника газу, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу лічильником газу не обліковується або обліковується некоректно (не в повному обсязі), та за умови відсутності бездозвільного втручання в роботу лічильника газу, в такому випадку визначення об’єму спожитого природного газу, здійснюється залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менше 6 місяців за період з дня, коли було здійснено останнє контрольне зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням строку на його усунення.

Якщо споживачем було своєчасно (до виявлення порушення представником Оператора ГРМ) письмово повідомлено Оператора ГРМ про позаштатний режим роботи лічильника газу, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу лічильником газу не обліковується або обліковується некоректно (не в повному обсязі), та за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу, в такому випадку визначення об’єму спожитого природного газу здійснюється залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менше шести місяців за період з дня письмового повідомлення споживачем Оператора ГРМ про позаштатний режим роботи лічильника газу та з урахуванням строку на його усунення.

У випадку відмови в доступі до об’єкта споживача, внаслідок чого представник Оператора ГРМ не здійснив:

– контрольне зняття показань лічильника газу (за його наявності на об’єкті споживача), визначення об’єму спожитого природного газу здійснюватиметься за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв з дня останнього контрольного зняття показань лічильника до дня забезпечення вільного доступу представникам Оператора ГРМ для контрольного зняття показників лічильника. При цьому представник Оператора ГРМ в акті про порушення має попередити споживача під особистий підпис про те, що розрахунки за спожитий газ за граничними об’ємами споживання природного газу населенням буде проведено через 20 днів з дня, коли складено акт про порушення і до цього часу споживач може забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ для контрольного зняття показань лічильника газу. У разі якщо споживачем забезпечено доступу представникам Оператора ГРМ протягом цього строку для контрольного зняття показань лічильника газу та зняття таких показань процедура нарахування за граничними об’ємами споживання природного газу населенням не застосовується;

– демонтаж лічильника газу (ЗВТ), що призвело до порушення строку проведення періодичної повірки лічильника газу (ЗВТ) та/або його ремонту, або його монтажу після здійснення періодичної повірки, визначення об’єму спожитого природного газу проводиться за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника до дня забезпечення споживачем вільного доступу представникам Оператора ГРМ для монтажу/демонтажу лічильника газу. При цьому представник Оператора ГРМ в акті про порушення має попередити споживача (споживач повинен своїм підписом засвідчити), про те, що розрахунок збитків за граничними об’ємами споживання природного газу населенням буде здійснено через 20 днів з дня коли було складено акт про порушення, якщо протягом цього часу споживач не забезпечить доступ представникам Оператора ГРМ для демонтажу лічильника газу з метою проведення його періодичної повірки, або монтажу лічильника газу після проведення його періодичної повірки.

Якщо до дати закінчення строку міжповірочного інтервалу проведення періодичної повірки лічильника газу споживач надасть доступ представникам Оператора ГРМ до об’єкта споживача для демонтажу лічильника на повірку та за умови відсутності пошкодження лічильника чи пломб на ньому, споживачеві здійснюється перерахунок за фактично спожиті обсяги природного газу з урахуванням останніх показань демонтованого лічильника газу.

– за власний рахунок встановлення лічильника газу споживачу, який не забезпечений лічильником газу (розраховується за нормами споживання), визначення об’єму спожитого природного газу розраховується за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв, починаючи з дати, наступної після дати недопуску, визначеної в акті про порушення.

Представник Оператора ГРМ зобов’язаний ознайомити споживача письмовим попередженням із датою та часом встановлення лічильника газу. В цьому попередженні повинна міститися відмітка про вручення споживачеві. Дане попередження має бути надане споживачеві не пізніше, ніж за десять робочих днів до запланованої дати встановлення лічильника газу .

В акті про порушення представник Оператора ГРМ повинен попередити споживача під особистий підпис про те, що розрахунки за спожитий газ за граничними об’ємами споживання природного газу населенням буде здійснено через 20 днів з того дня коли був складений акта про порушення, і про те, що до цього часу споживач повинен забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ для безкоштовного встановлення лічильника газу. Якщо споживач забезпечить протягом цього строку доступ представникам Оператора ГРМ для безкоштовного встановлення лічильника газу процедура нарахування за граничними об’ємами споживання природного газу населенням застосовуватися не буде.

Процедура визначення необлікованих об’ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування побутовому споживачу не застосовується у таких випадках:

– якщо споживач своєчасно письмово повідомив про пошкодження лічильника газу або пошкодження пломби (крім випадків її відсутності) та враховуючи відсутність несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу чи пошкодження пломби з прихованими заходами;

– при порушеннях, які пов’язані із пошкодженням лічильника газу та/або пошкодженням пломб на лічильнику газу, при наявності по об’єкту споживача даних дублюючого лічильника газу.

Дирекція Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

kremenets.ternopil@legalaid.gov.ua

Вам також може сподобатися...