Відповідальність за розміщення реклами без дозволу

Що таке реклама?

Згідно ст.1 Закону України «Про рекламу» реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Зовнішня реклама – це реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях.

До носіїв зовнішньої реклами можна віднести:

  • рекламоносії, які розташовані на відкритій місцевості,
  • зовнішні поверхні будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання,
  • над проїжджою частиною вулиць і доріг.

Хто надає дозвіл для розміщення зовнішньої реклами?

У населених пунктах розміщення реклами проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних та міських рад. У місті Києві таким органом є Департамент (ДПА) містобудування та архітектури.

Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами сільська, селищна, міська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі – робочий орган).

Поза межами населених пунктів розміщення реклами – на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями.

Порядок надання дозволу для розміщення зовнішньої реклами

Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до Постанови КМУ від 29 грудня 2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами».

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчими органами сільських, селищних, міських рад забороняється.

Для отримання дозволу для розміщення зовнішньої реклами потрібно суб’єкту господарської діяльності підготувати і подати такі документи робочому органу місцевої ради, зокрема:

  • заяву про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за встановленою постановою КМУ від 29 грудня 2003 року №2067 формою.
  • фотокартку або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

Виконавчий орган ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

Хто є суб’єктом відповідальністі за порушеннязаконодавства про рекламу?

Відповідно до статті 27 України «Про рекламу» – суб’єктом відповідальності за розповсюдження реклами може бути дві категорії осіб:

1) розповсюджувачі реклами, винні в порушенні встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами;

2) рекламодавці, винні у порушенні порядку розповсюдження реклами, якщо реклама розповсюджується ними самостійно.

Об’єктивна сторона правопорушення полягає в активнихдіях – розповсюджені або розміщенні реклами. При цьому для притягнення особи до відповідальності повинно бути доведено, щосаме вона вчинила цідії.

Види відповідальністі за порушення законодавства про рекламу.

У відповідності із статтею 27 Закону України «Про рекламу» передбачено, що особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Відповідальність за незаконне розміщення реклами:

Центральний орган виконавчоївлади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, за поданням державних органів, накладає штрафи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на:

  • рекламодавців за вчинення дій, передбачених п.1 ч.2 ст.27, – у розмірі п’ятикратної вартості розповсюдженої реклами;
  • виробників реклами за вчинення дій, передбачених п.2 ч.2 ст.27, – у розмірі п’ятикратної вартості виготовлення реклами;
  • розповсюджувачів реклами за вчинення дій, передбачених п.3 ч.2 ст.27, – у розмірі чотирикратної вартості розповсюдження реклами. Повторне вчинення перелічених порушень протягом року тягне за собою накладення штрафу у подвійному від передбаченого за ці порушення розмірі.

У разі виявлення фактів незаконного розміщення рекламних засобів та самовільного розклеювання оголошень у недозволених місцях всі порушники благоустрою притягуватимуться до відповідальності.

Така відповідальність визначена ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення і передбачає накладання штрафу:

  • на громадян – від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 340 до 1360 грн.)
  • на посадових осіб, суб’єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.).

Важливо!

На територіях, будинках та спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб), а також рішення у справах про порушення законодавства про рекламу можуть бути оскаржені до суду.

Дирекція Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

kremenets.ternopil@legalaid.gov.ua

Вам також може сподобатися...