Правовий статус криптовалют в Україні

Віртуальні активи та валюти є новим явищем у зв’язку з чим на сьогодні є досить актуальним питання щодо формування методів та підходів у регулюванні даної сфери.

В Україні на даний час існують три основні проблемні питання щодо проведення операцій з віртуальними валютами, а саме: перше – віртуальна валюта немає визначеного правового статусу; друге – відсутня методика обліку операцій з віртуальними валютами; третє – відсутня врегульованість бази оподаткування. Саме визначення поняття «віртуальної валюти» з‘явилось в обігу у 2009 році (коли було створено Bitcoin) та закріплено в Директиві ЄС 2018/843 Європейського парламенту та Ради від 30.05.2018 року.

Як наслідок, невирішення цих проблем є те, що ринок віртуальних валют більшою мірою є “тіньовим”, що призводить у результаті до різних негативних наслідків для всіх сторін які мають інтерес у даному питанні: споживачів та учасників ринку криптовалют, держави та суб’єктів господарювання суміжних сфер.

На сьогоднішній день в Україні ні одна криптовалюта не набула визначеного правового статусу. Операції із застосуванням криптовалют не регулюються ні законами, ні підзаконно- нормативними актами. Виходячи із цього, в українському законодавстві криптовалюта не може бути прирівняна ні до засобу платежу, ні до валютної цінності.

У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти : «Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» № 9083 та № 9083-1, які стосуються правового статусу та обігу криптовалют, які могли б вирішити вищезгадані проблеми.

Зокрема, законопроектом №9083 визначаються основні терміни в сфері криптовалют: віртуальні активи, криптовалюта, майнінг, токен, токен-активи, операції з віртуальними активами, а законопроектом №9083-1 дається визначення цих понять по іншому. Однак цими двома законопроектами не передбачено оподаткування операцій з обміну віртуальних активів на інші віртуальні активами.

На даний час законопроекти щодо криптовалют знаходяться на розгляді у Верховній раді, де тривають консультації з комітетами ВРУ та іншими державними органами щодо доцільності закріплення окремих положень та змін.

В листі Національного банку “Щодо віднесення операцій з віртуальною валютою/криптовалютою “Bitcoin” до операцій з торгівлі іноземною валютою, а також наявності підстав для зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи іноземної валюти, отриманої від продажу “Bitcoin” №29-208/72889 08.12.2014 року щодо криптовалют зазначено: “Випуск віртуальної валюти Bitcoin не має будь-якого забезпечення та юридично зобов’язаних за нею осіб, не контролюється державними органами влади жодної із країн. Отже, Bitcoin є грошовим сурогатом, який не має забезпечення реальної вартості”.

У роз’ясненні Національного банку України “Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні віртуальної валюти/криптовалюти “Bitcoin” від 10.11.2014 року Крім того, в іншому Листі НБУ наголосив: “Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються (ч. 2 ст. 32 Закону України “Про Національний банк України”). Враховуючи зазначене вище, Національний банк України розглядає віртуальну валюту/криптовалюту “Bitcoin” як грошовий сурогат, який не має забезпечення реальною вартістю і не може використовуватися фізичними та юридичними особами на території України як засіб платежу, оскільки це суперечить нормам українського законодавства. Крім того, під час використання віртуальної валюти/криптовалюти “Bitcoin” є фактор підвищеного ризику, пов’язаного з цією послугою, операцією або каналом постачання, зокрема анонімність операції (які можуть включати готівку), децентралізованість операції”.

Дирекція Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

kremenets.ternopil@legalaid.gov.ua

Вам також може сподобатися...