У міській раді вчилися ґендерно-орiєнтованого бюджетування

В рамках програми «Децентралiзацiя приносить кращi результати та продуктивнiсть» (DOBRE) 21-22 лютого у Лановецькiй мiськiй радi вiдбувся дводенний тренiнг iз ґендерно-орiєнтованого бюджетування (ҐОБ). Його провели консультантки ҐОБ Наталiя Рябушенко та Юлія Малько. До робочої групи з питань впровадження ҐОБ у Лановецькiй ОТГ увiйшли представники влади, громадськостi, депутати, члени молодiжної ради та активiсти. Вони i стали учасниками тренiнгу.

Захід складався iз чотирьох модулiв: «Розподiл повноважень та визначення прiоритетiв рiзних груп населення громади. Можливостi громад у забезпеченнi рiвностi жiнок i чоловiкiв» та «Мiсцевi бюджетi для врахування iнтересiв та потреб жителiв громад. Можливостi впливу жiнок i чоловiкiв на формування мiсцевих бюджетiв», «Включення ґендерних питань у мiсцевi програми, проекти та бюджет» та «Ґендерно-орiєнтоване бюджетування та його передумови для громади».

У перший день було опрацьовано перший та другий модуль. Розпочали iз знайомства та визначення очiкувань. Також було визначено основнi цiлi та завдання тренiнгу. Так, ҐОБ – це спосiб, завдяки якому громада може проаналiзувати потреби своїх жителiв та ефективно їх вирiшувати згiдно ендерного принципу.

Другий день учасники опрацьовували третій та четвертий модуль.

Пiд час практичної частини обговорили 7 крокiв до ґендерної рiвностi в громадi, пiдходи до роботи iз ґендерно-орiєнтованого бюджетування на рiвнi громад, оцiнка наявної ситуацiї й можливостей для роботи в конкретнiй сферi, iдентифiкацiя ґендерно-специфiчних проблем, мети та задач ҐОБ.

Цей тренінг – це перший крок до впровадження в Лановецькій ОТГ ґендерно-орієнтованого бюджетування, опанування ґендерного аналізу громади та впровадження його у місцеві ініціативи.

Вам також може сподобатися...