Одинока мати: державна допомога та інші пільги матерям одиначкам

Кременецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

ІНФОРМУЄ

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.1992 р. № 9 поняття «одинока мати» визначається як жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдова, інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама.

Статус матері одиначки має і ряд пільг. Так, згідно статтею 183 і Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, одинока мати має право на отримання допомоги, яка надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків призначається на кожну дитину.

Основною умовою призначення допомоги на дітей одиноким матерям є наявність витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документа про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги, передбачених Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) припиняється у разі:

  • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
  • позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;
  • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
  • реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;
  • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;
  • смерті дитини;
  • смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) призупиняється у разі:

  • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
  • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
  • тимчасового працевлаштування дитини.

У разі припинення дії обставин, для призупинення чи припинення виплати допомоги, виплата допомоги поновлюється за письмовою заявою отримувача допомоги до органу, який призначає допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин.

Також слід звернути увагу і на ст.. 19 Закону України “Про відпустки, відповідно до якого одинока мати має право на щорічну додаткову оплачувальну відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 Кодексу законів про працю України).

Пільги одинокі матері мають і в оподаткуванні. Так, відповідно до ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України одинока матір – платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150 відсотків у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Вам також може сподобатися...